Magyar zászló magyar    British flag english
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

Diákigazolvány GyIK

Tartalomjegyzék

 

1.1 Hol lehet a diákigazolványt érvényesíttetni?

1.2 Lehet-e postai úton érvényesíttetni a diákigazolványt?

1.3 Mely esetekben érvényesíthető a diákigazolvány?

1.4 Hogyan tudom érvényesíteni a diákigazolványomat meghatalmazott segítségével?

1.5 Mit hozzak magammal az érvényesítéshez?

1.6 Meddig érvényes a diákigazolványom?

2.2 Mennyi idő alatt készül el a diákigazolványom?

2.3 Ha halasztok, kaphatok-e diákigazolványt vagy érvényesítő matricát?

2.4 Hogyan kapom meg az elkészült diákigazolványomat?

3.1 Hogyan tudok ideiglenes igazolást ( régebben ideiglenes igazolvány) postai úton igényelni?

3.2 Hogyan tudok diákigazolványt igényelni meghatalmazott segítségével?

3.3 Mi szükséges az ideiglenes igazolás igényléshez?

3.4 Mi szükséges az állandó diákigazolvány igényléséhez?

3.5 Mely esetekben kell új diákigazolványt igényelnem?

3.6 Az ELTE mellett másik intézményben is tanulok és ott szeretnék egy mindkét intézményt feltüntető diákigazolványt igényelni. Ehhez kérnek valami nyomdai kódot. Mi az?

4.1 Mit tegyek, ha személyes adataim megváltoztak?

4.2  Mit tegyek, ha megrongálódott a diákom?

4.2.1  Mit tegyek, ha megrongálódott a matricám?

4.3  Mit tegyek, ha elveszett/ellopták a diákom?

4.3.1. Igazolvány megtalálása esetén a következőképpen kell eljárnia

5.1 Hol lehet részletesen utánanézni az utazási és kulturális kedvezményeknek?

5.2 Milyen fajta felsőoktatási diákigazolványok vannak?

5.3 Az ELTE-n tanulok tovább ( pl. BA/Bsc után MA képzésben) használhatom-e a régi diákigazolványomat?

5.4 Betelt matricákkal a diákigazolványon lévő hely, kell-e új diákigazolványt igényelnem?

5.5 Mikortól lehet érvényesíteni az igazolványt?

5.6 Lehet-e két, vagy több diákigazolványom?

 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a diákigazolvánnyal és a diákigazolvány-érvényesítő matricával mint közokirattal való visszaélést, továbbá azok hamisítását a törvény bünteti. Ha a diákigazolvánnyal kapcsolatos bármilyen bűncselekmény alapos gyanúja fennáll, az Egyetem büntetőfeljelentést tesz. 

Bővebben a Közbizalom elleni bűncselekmények törvényi szabályozásról a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXIII. Fejezetében olvashat. 

 

 

1.1  Hol lehet a diákigazolványt érvényesíttetni?

Budapesten tanuló hallgatók esetében

1. A Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában
Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. (Egyetemi Könyvtár épülete)

2. A lágymányosi Quaestura-ponton

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Északi tömb, I. emeleti galéria (az Eötvös Kiadó mellett)

Érvényesítési időszakokban a kihelyezett  helyszíneken, az Egyetem karain, vagy a Quaestura Irodában, ahol egész évben lehetőség van az érvényesítésre. A kitelepülésekkel kapcsolatban tájékozódni a karok Tanulmányi Hivatalain és a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában lehet.

 

Szombathelyen tanuló hallgatók esetében

1. A Savaria Egyetemi Központ Tanulmányi Hivatalán

Cím: Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4., A épület, fszt.

 

1.2 Lehet-e postai úton érvényesíttetni a diákigazolványt?

Önmagában, diákigazolvány nélkül érvényesítő matricát nem postázunk. Ha Ön postai úton eljuttatja igazolványát irodánkba, mi az érvényesítést követően postafordultával visszaküldjük azt.  Az érvényesítendő diákigazolvány mellett egy rövid levélben írja le, hogy érvényesítés céljából küldi az igazolványt. Egyebet nem kell csatolnia.
Amennyiben igazolványa irodánkban van, úgy az állandó diákigazolvány postázás menüpontban kérheti annak postázását.

A szolgáltatáshoz szolgáltatási díj tartozik, mely összegéről tájékozódhat honlapunkon.


1.3 Mely esetekben érvényesíthető a diákigazolvány?

A diákigazolvány érvényesíthető, ha

1. a hallgató az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (tehát nem kihagyó)

FIGYELEM! A doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezők NEM jogosultak érvényesítő matricára!

2. a diákigazolvány fizikailag sértetlen

3. a diákigazolvány a Neptunban is szereplő, valós személyes adatokat tartalmaz.

Az igazolvány az érvényesítő kampányon túl is, egész évben, díjmentesen érvényesíthető a Quaestura Irodában és a SEK Tanulmányi Hivatalban (a fenti feltételek mellett). A HKR 134. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ugyanazon diákigazolvány azonos félévben történő ismételt érvényesítése szolgáltatási díjjal jár.

A magyar állampolgárságú hallgatók diákigazolványon szereplő címének hivatalos címnek kell lennie, ilyen lehet a lakcímkártyán is és a Neptunban is egyaránt szereplő "állandó" illetve "tartózkodási" cím. Ez vonatkozik a kettős állampolgárságú hallgatókra is. 

 

1.4 Hogyan tudom érvényesíteni a diákigazolványomat meghatalmazott segítségével?
Mit hozzak magammal az érvényesítéshez => Megjelenés nem személyesen történik


1.5 Mit hozzak magammal az érvényesítéshez?

1. Személyes megjelenés esetén: hivatalos fényképes igazolvány, állandó diákigazolvány.
2. Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén: az érvényesítendő állandó diákigazolvány, illetve 1 db – az ügyben eljáró számára kiállított – meghatalmazás, melyet két tanú aláírt. Letölthető meghatalmazás itt található. Ebben az esetben a meghatalmazott eljárhat az ügyintézésben. 

Kérjük, hogy az előző féléves érvényesítő matricát NE távolítsa el! Kollégáink az ellenőrzést követően kérésére eltávolítják a matricát az igazolványról. 

 

1.6 Meddig érvényes a diákigazolványom?

Az érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány érvényességének határideje: március 31., illetve október 31 (őszi, illetve a tavaszi félévben). Az új típusú felsőoktatási diákigazolványok a rajtuk feltüntetett „igazolvány érvényessége” után található dátumig, a régi típusú igazolványok (2012 januárig gyártott) korlátlan ideig érvényesíthetők. FONTOS! Az érvényesíthetőséget a diákigazolványon szereplő adatok is befolyásolják! Amennyiben a hallgató valamely, a diákigazolványon feltüntetett adata megváltozik (pl. név, lakcím), a korábbi adatokat tartalmazó diákigazolvány a továbbiakban nem érvényesíttethető.


2.2 Mennyi idő alatt készül el a diákigazolványom?
Általában az igénylés Neptunban való elindításától számított 60 nap alatt készül el a diákigazolvány. Amennyiben az igénylés során valamilyen probléma lép fel (pl. adateltérés miatt az igénylés visszautasításra kerül), a diákigazolvány legyártása ennél több időt is igénybe vehet. Erre az időtartamra célszerű ideiglenes igazolást igényelni.

Amennyiben az ideiglenes igazolás érvényességi idején belül nem kerül legyártásra a diákigazolvány, a hallgatónak lehetősége van újabb ideiglenes igazolást/igazolásokat igényelni.

 

2.3 Ha halasztok, kaphatok-e diákigazolványt vagy érvényesítő matricát?
Aki halasztó (passzív), az rendelkezik hallgatói jogviszonnyal, de – aktív hallgatói jogviszonyt igazoló – matricára nem jogosult, ezért nem tud diákigazolványt igényelni, illetve érvényesíteni.

2.4 Hogyan kapom meg az elkészült diákigazolványomat?

2017.02.15. óta a diákigazolványok lakcímre történő postázása megszűnt, a legyártott diákigazolványok a felsőoktatási intézménybe kerülnek postázásra. A diákigazolványok megérkezéséről és az átvétel lehetőségeiről minden esetben értesítjük a hallgatókat.

A posta lehetővé teszi, hogy a küldeményt annak RAG-száma alapján nyomon lehessen követni. Ezt a sorszámot az Oktatási Hivatal az igénylő kérésére adhatja ki.

Figyelem! A diákigazolvány ebben a formában még nem érvényes, érvényesítő matricáért be kell jönnie a Quaestura Irodába vagy a SEK TH-ba. 

 

3.1 Hogyan tudok ideiglenes igazolást (régebben ideiglenes igazolvány) postai úton igényelni?
Az igazolás elektronikusan is igényelhető a honlapunkon keresztül.

3.2 Hogyan tudok diákigazolványt igényelni meghatalmazott segítségével?
Diákigazolvány igénylés => Mi szükséges az állandó/ideiglenes a diákigazolvány igényléshez?

3.3 Mi szükséges az ideiglenes igazolás igényléshez?

1. Személyes megjelenés esetén: hivatalos fényképes igazolvány

2. Folyamatban lévő állandó diákigazolvány-igénylés megléte, kivéve, ha a jogviszonyának megszűnte után veszíti el az igazolványát a hallgató (amennyiben volt az elveszett diákigazolványon érvényes matrica, csak az elvesztés miatt kivetett 3500 forint neptunban történő kiegyenlítése után áll módunkban ideiglenes igazolást kiadni); illetve, ha a külföldi hallgató egy évnél rövidebb ideig tanul az egyetemen, mivel ebben az esetben igényelhet igazolást diákigazolvány-igénylés nélkül is.
3. Megjelenés nem személyesen történik: 1 db – az ügyben eljáró számára kiállított – meghatalmazás, amelyet két tanú aláírt. (Meghatalmazott azonosítása személyes okmányok alapján)

Az  ideiglenes igazolás postázása elektronikusan is igényelhető a honlapunkon keresztül.


3.4 Mi szükséges az állandó diákigazolvány igényléséhez?

Amennyiben diákigazolványt kíván igényelni, a következőket kell tennie:

1.  El kell mennie a lakhely szerinti vagy bármelyik másik okmányirodába, ahol fényképet készítenek Önről és aláírás mintát is kell adnia. Az okmányirodában kap egy papírlapot (Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlap), az egyiken rajta lesz a „NEK-azonosító”, amely elengedhetetlenül szükséges a diákigazolvány igényléséhez. A NEK-azonosítót tartalmazó papírlapot gondosan őrizze meg!

 

FONTOS! A NEK-adatlapok változatlan adatok mellett 5 évig használhatóak fel!

Tehát amennyiben Ön már rendelkezik 5 évnél nem régebben kiállított NEK-adatlappal és az azon szereplő személyes adatai helyesek és megegyeznek a Neptunban rögzített adataival, nem szükséges új NEK-adatlapot igényelnie; a korábbi NEK-azonosítóval is indíthat új igénylést a Neptunban.

 

2. Győződjön meg arról, hogy Önnek már van „Oktatási azonosítója” a Neptun rendszerben . A http://neptun.elte.hu oldalon belépve a bal oldali „Adatok” menüben a „személyes adatok” menüpontra kattintva a „személyi adatok fülön a "Oktatási azonosító" mellett egy 11 jegyű számot kell látnia. Amennyiben a mező üres, úgy még nincsen azonosítója, így nem tudja elkezdeni a diákigazolvány igénylését.

Amennyiben nem rendelkezik oktatási azonosítóval (Neptun / saját adatok / személyes adatok / oktatási azonosító), úgy nem igényelhet ideiglenes igazolást sem. Az oktatási azonosító az új hallgatóknál szeptember közepétől automatikusan jelenik meg a rendszerben, amennyiben a hallgató személyes és tanulmányi adatai helyesen vannak a Neptunban rögzítve. Ezt a folyamatot meggyorsítani nem áll módunkban.

 

3. Ellenőrizze a Neptunban tárolt és a lakcímkártyáján / személyi okmányán / NEK regisztrációs adatlapon található adatokat !

Magyar állampolgársággal rendelkezőknek a diákigazolványra kerülő lakcím csak a lakcím igazoló kártyáján feltüntetett adatokkal megegyező cím lehet! Ez vonatkozik a kettős állampolgárságú hallgatókra is. Az Egyetem csak a lakcím típusát továbbítja (állandó vagy tartózkodási), a lakcímet nem; a gyártás során a hallgató központi lakcímnyilvántartásban rögzített lakcíme kerül a diákigazolványra. Tartózkodási cím esetén a lakcímet igazoló kártyának érvényességi ideje van. Ha az érvényességi idő lejárt, kérjük, hogy újítsa meg lakcímet igazoló kártyáját, mivel lejárt tartózkodási címmel nem fogják legyártani a diákigazolványt.

Aki nem rendelkezik magyar lakcímet igazoló kártyával, a tanulmányi rendszerben szerepelnie kell a külföldi lakcímének. Ebben az esetben a diákigazolványra a "Külföldi cím" felirat kerül.

A sikeres diákigazolvány-igényléshez a NEK regisztrációs adatlapon rögzített személyes adatainak (viselt-és születési név, édesanya születési neve, nem, állampolgárság, születési hely, születési idő) karakterre egyezniük kell a Neptun rendszerben található adatokkal! (Kivételt ez alól egyedül a Budapest születési hely után írt kerületszám képez, azt ugyanis nem áll módunkban rögzíteni a tanulmányi rendszerben; ez az eltérés azonban nem befolyásolja az igénylés sikerességét.) Ha például az édesanyjának 2 utóneve van és csak az egyik van rögzítve a Neptunban, akkor hibás lesz az igénylése! Ugyanígy, ha a nevében kötőjel szerepel, de az nincs rögzítve a Neptunban, hibás lesz az igénylés! A visszautasított igénylések esetében az adatok egyeztetéséig nem kerül legyártásra a diákigazolvány. 

 

4. Igénylés indítása

Igénylést a Neptunban most először nyilvántartásba vett (aktív, beiratkozott) hallgatók legkorábban csak a szorgalmi időszak első napjától tudnak indítani.

A Neptunba belépve az Ügyintézés menü Diákigazolvány igénylés menüpontja alatt, az Új felvételre kattintva indíthatja igénylését.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy két vagy több képzés esetén az Ön számára előnyösebb tagozatú képzésről indítja az igénylést (Pl: egyszerre végzett levelező és nappali képzés esetén)!

 

5. Diákigazolvány gyártása

Amennyiben mindent a leírt módon csinált, diákigazolványa max. 60 napon belül legyártásra kerül.

FONTOS! Az újonnan indított diákigazolvány-igénylések csak akkor továbbíthatóak a gyártó felé, ha a hallgató a tanulmányi rendszer információi alapján nem rendelkezik kiadott diákigazolvánnyal! 

A diákigazolványok kézbesítése az intézménybe történik, amiről értesítjük az igénylőt.

Az elkészült igazolvány matrica nélkül még nem lesz érvényes, azt a Quaestura érvényesíti.

 

6. Kedvezmény igénybevétele a diákigazolvány elkészültéig

Amennyiben ideiglenes igazolásra van szüksége, úgy azt a Neptunban aktív, beiratkozott hallgatóként csak legkorábban a szorgalmi időszak első napjától tud igényelni, miután a fent leírt módon elindította (és feldolgoztuk) az állandó igénylését. Az ideiglenes igazolás a rajta feltüntetett időpontig érvényes.

Amennyiben az igénylés nem személyesen, hanem meghatalmazott útján történik: 1 db – az ügyben eljáró számára kiállított - meghatalmazás, amelyet két tanú aláírt. (Meghatalmazott azonosítása személyes okmányok alapján)
Az új állandó diákigazolvány várható elkészülési ideje az igénylés elindításától számított kb. 60 nap.

 

3.5 Mely esetekben lehet új diákigazolványt igényelnem?

1. Első hallgatói jogviszony létesítésekor;

2. ha elveszett, vagy ha megrongálódott az igazolvány;

3. ha adatváltozás történt.

Adatváltozásnak minősül a tagozatváltozás, a névváltozás és a lakcímváltozás. (Ha kar- vagy szakváltozás történt, nem kell új igazolványt igényelni. Illetve Bsc képzésről Msc képzésre sem kell új igazolványt igényelnie, amennyiben egyéb adat nem változott.)

FONTOS! Az újonnan indított diákigazolvány-igénylések csak akkor továbbíthatóak a gyártó felé, ha a hallgató a tanulmányi rendszer információi alapján nem rendelkezik kiadott diákigazolvánnyal! 


3.6 Az ELTE mellett másik intézményben is tanulok és ott szeretnék egy mindkét intézményt feltüntető diákigazolványt igényelni. Ehhez kérnek valami nyomdai kódot. Mi az?

Budapesten tanulóknak: ELTE diákigazolvány nyomdai kódja: F03522

Szombathelyen tanulóknak: ELTE-SEK diákigazolvány nyomdai kódja: F05906

A nyíregyházi képzési helyen tanulóknak: a nyíregyházi telephely nyomdai kódja: F31911

 

4.1 Mit tegyek, ha személyes adataim megváltoztak?
A régi – már érvénytelen adatokat tartalmazó igazolványt – le kell adni a Quaestura Irodában vagy a SEK TH-n, és új diákigazolványt kell igényelni. /ld.: diákigazolvány igénylés/

FONTOS! Az új diákigazolvány-igénylés addig nem kerül továbbításra a gyártó felé, amíg a hallgató le nem adja a korábbi diákigazolványát!

4.2  Mit tegyek, ha megrongálódott a diákom (elrepedt, eltört stb.)?
A megrongálódott igazolványt le kell adni a Quaestura Irodában vagy a SEK TH-n, és igény esetén új diákigazolványt kell igényelni. /ld.: diákigazolvány igénylés/

 

4.2.1  Mit tegyek, ha megrongálódott (elszakadt, kimostam) a matricám?

A Hallgatói Követelményrendszer 134. § (1) d) pontja alapján ugyanazon diákigazolvány azonos félévben történő ismételt érvényesítésének szolgáltatási díja 3500 Ft. Az új matrica kiadásának feltétele ennek a díjnak a megfizetése. Az érvényesítő matrica megrongálódását be kell jelentenie a qter.elte.hu oldalon az Elektronikus ügyintézés/Diákigazolvány/Egyéb diákigazolvánnyal kapcsolatos kérdés menüpontban.

 

4.3  Mit tegyek, ha elveszett, ellopták a diákom?
Amennyiben eltűnt az igazolványa, a Quaestura honlapján, a qter.elte.hu oldalon az Elektronikus ügyintézés/Diákigazolvány/Egyéb diákigazolvánnyal kapcsolatos kérdések menüpontban kell bejelentenie az elvesztést, vagy személyesen a SEK TH-n.

Ezt már csak azért is szükséges bejelenteni, mert ha visszaélnek vele, bizonyítani tudja, hogy az igazolványt az adott időszakban nem használta. A visszaélések elkerülése végett kérjük, mihamarabb jelentse az elvesztést, ugyanis a bejelentés dátuma kerül rögzítésre az elvesztés dátumaként. Ezután tud új igazolványt igényelni. /ld.: diákigazolvány igénylés/.

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése szerint az elvesztett érvényes matricáért (igazolvánnyal együtt is) 3500 Ft térítési díjat köteles a hallgató az egyetem részére fizetni. 

 

Abban az esetben, ha rendőrségi jegyzőkönyvvel igazolható az önhibán kívüli elvesztés (eltulajdonítás/lopás) ténye és a rendőrségi jegyzőkönyv egyértelműen tartalmazza a diákigazolványt mint eltulajdonított okmányt, úgy az érintett mentesül a térítési díj megfizetése alól, amennyiben az eltulajdonítás bejelentésével egyidejűleg az ügyénél csatolja a rendőrségi jegyzőkönyv beszkennelt vagy lefényképezett képét vagy bemutatja a SEK TH-n. Ebben az esetben a rendőrségi jegyzőkönyv felvételének dátuma kerül rögzítésre az elvesztés dátumaként.

 

FONTOS! Bejelentését követően diákigazolványának elvesztése lejelentésre kerül az Oktatási Hivatal felé, így az igazolvány a későbbiekben nem használható újra, mindenképpen új diákigazolványt szükséges igényelnie.

 

4.3.1 Igazolvány megtalálása esetén a következőképpen kell eljárnia: 

Amennyiben a korábban eltűnt diákigazolványa megkerül, azt kérjük személyesen mutassa be Irodánkban. Meghatalmazott is eljárhat az ügyben. Ha az egyetemi nyilvántartásban rögzített bevonási időpontja utáni 14. napig megtalálja és személyesen bemutatja az elveszettként bejelentett igazolványt a Quaestura vagy a SEK TH ügyfélszolgálatán, rajta az elveszettnek minősített érvényesítő matricával, úgy a korábban kivetett összeg törlésre kerül. 

A megtalált diákigazolványt annak érvénytelensége miatt mindenképpen le kell adnia irodánkban, helyette - amennyiben igényt tart rá - új diákigazolványt szükséges igényelnie.

 

5.1 Hol lehet részletesen utánanézni a diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményeknek?

Részletes információ az utazási kedvezményekről : Utazási kedvezmények.

Részletes információ a kulturális kedvezményekről : Kulturális kedvezmények.

Részletes információ a kereskedelmi kedvezményekről : Kereskedelmi kedvezmények.

További információ az elfogadóhelyekről : Diákkedvezmények.

Részletes információ a nemzetközi diákkedvezményekről : Nemzetközi kedvezmények.

 

5.2 Milyen fajta felsőoktatási diákigazolványok vannak?

1. Régebbi típusú állandó diákigazolvány: kék színű plasztikkártya, mely kizárólag matricával együtt érvényes.

2. Új típusú állandó diákigazolvány: barna- narancssárga és fehér színű plasztikkártya,  mely kizárólag matricával együtt érvényes.

3. Ideiglenes Igazolás: diákigazolványt helyettesítő, A/4-es méretű, hitelesített igazolás

Ideiglenes igazolásra jogosult:

- a külföldi, 1 évet nem meghaladó részképzésben részt vevő hallgatók;

- a diákigazolvány elkészültéig bármely aktív státuszú hallgató

- ha a gyakorlat helyszíne eltér a felsőoktatási intézmény székhelyétől és érinti az utazási kedvezmények igénybevételét

Az állandó igazolvány érvényessége a hallgatói jogviszony megszűnését (végzés esetén) követő március 31, illetve október 31-ével szűnik meg, az igazolás érvényességi időtartama 60 nap.

Az érvényesítő matrica mindig az adott szemeszterre (félévre) szól.

 

5.3 Az ELTE-n tanulok tovább (pl. BA/Bsc után MA képzésben), használhatom a régi diákigazolványomat?

A 362/2011 (XII.30.) oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet értelmében minden olyan hallgatónak, akinek a hallgatói jogviszonya megszűnik, tagozatot vált, le kell adnia a diákigazolványát. Viszont, amennyiben a hallgató még az igazolványa érvényességi idején belül ugyanazzal az intézménnyel létesít új jogviszonyt (ez esetben az ELTE-vel) - és a diákigazolványon feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak - az igazolvány érvényes továbbra is, nem kell beszolgáltatni, és a következő aktív félévben érvényesíthető.

 

5.4 Betelt matricákkal a diákigazolványon lévő hely, kell-e új diákigazolványt igényelnem?

Nem, az igazolványon lévő régebbi matricákat leragasztjuk vagy igény szerint lekaparjuk, így korlátlan alkalommal lehet érvényesíteni az igazolványokat. 

Kérjük, hogy az előző féléves érvényesítő matricát NE távolítsa el! Kollégáink az ellenőrzést követően kérésére eltávolítják a matricát az igazolványról. 

 

5.5 Mikortól lehet érvényesíteni az igazolványt?

A mindenkori szorgalmi időszak első napjától. Az érvényesítési időpontok mindig megtalálhatóak oldalunkon, a Híreknél.

 

5.6 Lehet-e két, vagy több diákigazolványom?

Nem. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint egy hallgatónak egyszerre csak egy felsőoktatási diákigazolványa lehet. Amennyiben Ön több intézményben tanul egyszerre, akkor olyan diákigazolványt kell igényelnie, amin feltüntetik a másodlagos intézményt is. A diákigazolvány-igénylést abban az intézményben indíthatja el, amelyben aktív státuszú jogviszonnyal rendelkezik. Ha Ön több tagozaton tanul egyszerre (pl. nappali és levelező képzés), akkor az Önnek jobb kedvezményeket biztosító igazolványt használhatja.

 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a diákigazolvánnyal és a diákigazolvány-érvényesítő matricával mint közokirattal való visszaélést, továbbá azok hamisítását a törvény bünteti. Ha a diákigazolvánnyal kapcsolatos bármilyen bűncselekmény alapos gyanúja fennáll, az Egyetem büntetőfeljelentést tesz. 

Bővebben a Közbizalom elleni bűncselekmények törvényi szabályozásról a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXIII. Fejezetében olvashat. 

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv
Európai Unió
© 2010-2017 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda