Magyar zászló magyar    British flag english
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

Diákigazolvány GyIK

Tartalomjegyzék

 

1.1  Hol lehet a diákigazolványt érvényesíttetni?

1.2 Lehet-e postai úton érvényesíttetni a diákigazolványt?

1.3 Mely esetekben érvényesíthető a diákigazolvány?

1.4 Hogyan tudom érvényesíteni a diákigazolványomat meghatalmazott segítségével?

1.5 Mit hozzak magammal az érvényesítéshez?

1.6 Meddig érvényes a diákigazolványom?

2.1 Hol kaphatok részletes információkat a készülő diákigazolványom gyártásáról?

2.2 Mennyi idő alatt készül el a diákigazolványom?

2.3 Ha halasztok, kaphatok-e diákigazolványt vagy érvényesítő matricát?

2.4 Hogyan kapom meg az elkészült diákigazolványomat?

3.1 Hogyan tudok ideiglenes igazolást ( régebben ideiglenes igazolvány) postai úton igényelni?

3.2 Hogyan tudok diákigazolványt igényelni meghatalmazott segítségével?

3.3 Mi szükséges az ideiglenes igazolás igényléshez?

3.4 Mi szükséges az állandó diákigazolvány igényléshez?

3.5 Mely esetekben kell új diákigazolványt igényelnem?

3.6 Az ELTE mellett másik intézményben is tanulok és ott szeretnék egy mindkét intézményt feltüntető diákigazolványt igényelni. Ehhez kérnek valami nyomdai kódot. Mi az?

4.1 Mit tegyek, ha személyes adataim megváltoztak?

4.2  Mit tegyek, ha megrongálódott a diákom?

4.2.1  Mit tegyek, ha megrongálódott a matricám?

4.3  Mit tegyek, ha elveszett/ellopták a diákom?

5.1 Hol lehet részletesen utánanézni az utazási és kulturális kedvezményeknek?

5.2 Milyen fajta felsőoktatási diákigazolványok vannak?

5.3 Az ELTE-n tanulok tovább ( pl. BA/Bsc után MA képzésben) használhatom-e a régi diákigazolványomat?

5.4 Betelt matricákkal a diákigazolványon lévő hely, kell-e új diákigazolványt igényelnem?

5.5 Mikortól lehet érvényesíteni az igazolványt?

5.6 Lehet-e két, vagy több diákigazolványom?

5.7 Befejeztem az alapképzést, de a mesterképzést is az ELTE-n fogom végezni. Le kell-e adnom a diákigazolványomat?

 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a diákigazolvánnyal és a diákigazolvány-érvényesítő matricával mint közokirattal való visszaélést, továbbá azok hamisítását a törvény bünteti. Ha a diákigazolvánnyal kapcsolatos bármilyen bűncselekmény alapos gyanúja fennáll, az Egyetem büntetőfeljelentést tesz. 

Bővebben a Közbizalom elleni bűncselekmények törvényi szabályozásról a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXIII. Fejezetében olvashat. 

 

 

1.1  Hol lehet a diákigazolványt érvényesíttetni?

1. A Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában
Telefon: 06-1-411-6500/8253
Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. (Egyetemi Könyvtár épülete)

 

2. A lágymányosi Quaestura-ponton

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Északi tömb, I. emeleti galéria (az Eötvös Kiadó mellett)

 

Érvényesítési időszakokban a kihelyezett  helyszíneken, az Egyetem karain, vagy a Quaestura Irodában, ahol egész évben lehetőség van az érvényesítésre. A kitelepülésekkel kapcsolatban tájékozódni a karok Tanulmányi Hivatalain és a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában lehet.

 

1.2 Lehet-e postai úton érvényesíttetni a diákigazolványt?

Önmagában, diákigazolvány nélkül érvényesítő matricát nem postázunk. Ha Ön postai úton eljuttatja igazolványát irodánkba, mi az érvényesítést követően postafordultával visszaküldjük azt.  Az érvényesítendő diákigazolvány mellett egy rövid levélben írja le, hogy érvényesítés céljából küldi az igazolványt. Egyebet nem kell csatolnia.
Amennyiben igazolványa irodánkban van, úgy az állandó diákigazolvány postázás menüpontban kérheti annak postázását.

A szolgáltatáshoz szolgáltatási díj tartozik, mely összegéről tájékozódhat honlapunkon.


1.3 Mely esetekben érvényesíthető a diákigazolvány?

A diákigazolvány érvényesíthető, ha

1. a hallgató az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (tehát nem kihagyó)

FIGYELEM! A doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezők már nem jogosultak érvényesítő matricára!

2. a diákigazolvány fizikailag sértetlen

3. a diákigazolvány a Neptun adataival megegyező személyes adatokat tartalmaz.

Az igazolvány az érvényesítő kampányon túl is, egész évben, díjmentesen érvényesíthető a Quaestura Irodában (a fenti feltételek mellett). A HKR 134. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ugyanazon diákigazolvány azonos félévben történő ismételt érvényesítése szolgáltatási díjjal jár.
A magyar állampolgárságú hallgatók diákigazolványon szereplő címének hivatalos címnek kell lennie, ilyen lehet a lakcímkártyán is és a Neptunban is egyaránt szereplő "állandó" illetve "tartózkodási" cím. Ez vonatkozik a kettős állampolgárságú hallgatókra is. 

 

1.4 Hogyan tudom érvényesíteni a diákigazolványomat meghatalmazott segítségével?
Mit hozzak magammal az érvényesítéshez => Megjelenés nem személyesen történik1.5 Mit hozzak magammal az érvényesítéshez?

Személyes megjelenés esetén: hivatalos fényképes igazolvány, állandó diákigazolvány.
Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén: az érvényesítendő állandó diákigazolvány, illetve 1 db – az ügyben eljáró számára kiállított – meghatalmazás, melyet két tanú aláírt. Letölthető meghatalmazás itt található. Ebben az esetben a meghatalmazott eljárhat az ügyintézésben. 

Kérjük, hogy az előző féléves érvényesítő matricát NE távolítsa el! Kollégáink az ellenőrzést követően kérésére eltávolítják a matricát az igazolványról. 

 

1.6 Meddig érvényes a diákigazolványom?

Az érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány érvényességének határideje: március 31., illetve október 31 (őszi, illetve a tavaszi félévben). Az új típusú felsőoktatási diákigazolványok a rajtuk feltüntetett „érvényesíthetőség éve” után található dátumig, a régi típusú igazolványok ( 2012 januárig gyártott ) korlátlan ideig érvényesíthetők. FONTOS! Az érvényesíthetőséget a diákigazolványon szereplő adatok is befolyásolják! Amennyiben a hallgató valamely, a diákigazolványon feltüntetett adata megváltozik (pl. név, lakcím), a korábbi adatokat tartalmazó diákigazolvány a továbbiakban nem érvényesíttethető.

2.1 Hol kaphatok részletes információkat a készülő diákigazolványom gyártásáról?
Részletes információ a  https://igenyles.diakigazolvany.hu/ oldalon található. Írja be az "Igénylőlap nyomkövető"-be a 11 jegyű hallgatói / OM azonosítóját.


2.2 Mennyi idő alatt készül el a diákigazolványom?
Általában az igénylés Neptunban való elindításától számított 60 nap alatt készül el a diákigazolvány. Erre az időtartamra célszerű igazolást igényelni.

 

2.3 Ha halasztok, kaphatok-e diákigazolványt vagy érvényesítő matricát?
Aki halasztó, az rendelkezik hallgatói jogviszonnyal, de – aktív hallgatói jogviszonyt igazoló – matricára nem jogosult, ezért nem tud diákigazolványt igényelni, illetve érvényesíteni.

2.4 Hogyan kapom meg az elkészült diákigazolványomat?

Az új típusú, magyarországi lakcímre kiállított diákigazolványokat a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) 2017.02.15-ig az igénylő címére postázza. Amennyiben a 2017.01.01-jét megelőzően kipostázott diákigazolvány nem került átvételre, a posta az igénylő lakcíméhez tartozó okmányirodába küldte el azt. 

A 2017.01.01. előtt külföldi címre kiállított igazolványok abba az okmányirodába kerültek kipostázásra, ahol az illető NEK-adatlapot kapott.

Figyelem! Az okmányirodák legfeljebb 1 évig kötelesek megőrizni a diákigazolványokat.

A posta lehetővé teszi, hogy a küldeményt annak RAG-száma alapján nyomon lehessen követni. Ezt a sorszámot az Oktatási Hivatal az igénylő kérésére adhatja ki.

 

Figyelem! VÁLTOZÁS!

2017.01.01-től a "külföldi cím" feliratot és a településszintű lakcímet tartalmazó, valamint a lakcímen át nem vett kártyák kézbesítése már nem az okmányirodába/kormányablakba, hanem az Oktatási Hivatalba történik. Az Oktatási Hivatal az ELTE-n igényelt diákigazolványt az ELTE-nek küldi meg, így amennyiben a diákigazolványát az igénylés nyomkövető szerint (az oktatási azonosítót kell beírni) 2017.01.01-jét követően adták postára, de még nem kapta meg, úgy érdeklődjön Irodánknál.

 

2017.02.15-től a diákigazolványok lakcímre történő postázása megszűnik, a legyártott diákigazolványok az intézménybe kerülnek postázásra. A diákigazolványok megérkezéséről és az átvétel lehetőségeiről minden esetben értesítjük a hallgatókat.

 

Figyelem! A diákigazolvány ebben a formában még nem érvényes, érvényesítő matricáért be kell jönnie a Quaestura Irodába. 

 

3.1 Hogyan tudok ideiglenes igazolást (régebben ideiglenes igazolvány) postai úton igényelni?
Az igazolás elektronikusan is igényelhető a honlapunkon keresztül.

3.2 Hogyan tudok diákigazolványt igényelni meghatalmazott segítségével?
Diákigazolvány igénylés => Mi szükséges az állandó/ideiglenes a diákigazolvány igényléshez?

3.3 Mi szükséges az ideiglenes igazolás igényléshez?

Folyamatban lévő állandó diákigazolvány-igénylés megléte, kivéve, ha a jogviszonyának megszűnte után veszíti el az igazolványát (amennyiben volt az elveszett diákigazolványon érvényes matrica, csak az elvesztés miatt kivetett 3500 forint neptunban történő kiegyenlítése után áll módunkban ideiglenes igazolást kiadni); illetve, ha a külföldi hallgató egy évnél rövidebb ideig tanul az egyetemen, mivel ebben az esetben igényelhet csak igazolást is.
Megjelenés nem személyesen történik: 1 db – az ügyben eljáró számára kiállított – meghatalmazás, amelyet két tanú aláírt. (Meghatalmazott azonosítása személyes okmányok alapján)

Az  ideiglenes igazolás elektronikusan is igényelhető a honlapunkon keresztül.


3.4 Mi szükséges az állandó diákigazolvány igényléshez?

Amennyiben diákigazolványt kíván igényelni, a következőket kell tennie:

3.4.1.)  El kell mennie a lakhely szerinti vagy bármelyik másik okmányirodába, ahol fényképet készítenek Önről és aláírás mintát is kell adnia. Az okmányirodában kap egy papírlapot (Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlap), az egyiken rajta lesz a „NEK-azonosító”, amely elengedhetetlenül szükséges a diákigazolvány igényléséhez. A NEK-azonosítót tartalmazó papírlapot gondosan őrizze meg!

 

3.4.2.) Győződjön meg arról, hogy Önnek már van „Oktatási azonosítója” a Neptun rendszerben . A http://neptun.elte.hu oldalon belépve a bal oldali „Adatok” menüben a „személyes adatok” menüpontra kattintva a „személyi adatok fülön a "Oktatási azonosító" mellett egy 11 jegyű számot kell látnia. Amennyiben a mező üres, úgy még nincsen azonosítója, így nem tudja elkezdeni a diákigazolvány igénylését.

Amennyiben nem rendelkezik oktatási azonosítóval (Neptun / saját adatok / személyes adatok / oktatási azonosító), úgy nem igényelhet ideiglenes igazolást sem. Az oktatási azonosító az új hallgatóknál szeptember közepétől automatikusan jelenik meg a rendszerben, amennyiben a hallgató személyes és tanulmányi adatai helyesen vannak a Neptunban rögzítve. Ezt a folyamatot meggyorsítani nem áll módunkban.

 

3.4.3.) Ellenőrizze a Neptunban tárolt és a lakcímkártyáján / személyi okmányán / NEK regisztrációs adatlapon található adatokat !

Magyar állampolgársággal rendelkezőknek a diákigazolványra kerülő lakcím csak a lakcím igazoló kártyáján feltüntetett adatokkal megegyező cím lehet! Ez vonatkozik a kettős állampolgárságú hallgatókra is. Az Egyetem csak a lakcím típusát továbbítja (állandó vagy tartózkodási), a lakcímet nem; a gyártás során a hallgató központi lakcímnyilvántartásban rögzített lakcíme kerül a diákigazolványra. Tartózkodási cím esetén a lakcím igazoló kártyának érvényességi ideje van. Ha az érvényességi idő lejárt, kérjük, hogy újítsa meg lakcím igazoló kártyáját, mivel lejárt tartózkodási címmel nem fogják legyártani a diákigazolványt.

Aki nem rendelkezik magyar lakcímigazoló kártyával, a tanulmányi rendszerben szerepelnie kell a külföldi lakcímének. Ebben az esetben a diákigazolványra a "Külföldi cím" felirat kerül. A ,,Külföldi cím” feliratot tartalmazó diákigazolványok 2017.01.01. előtt abba az okmányirodába/kormányablakba kerültek kipostázásra, ahol az illető NEK-adatlapot kapott. 2017.01.01-től a ,,Külföldi cím” feliratot tartalmazó diákigazolványok kézbesítése az Oktatási Hivatalba, majd onnan az ELTE-re történik.

A sikeres diákigazolvány-igényléshez az összes, a NEK regisztrációs adatlapon rögzített személyes adatának (viselt-és születési név, édesanya születési neve, nem, állampolgárság, születési hely, születési idő) karakterre egyeznie kell a Neptun rendszerben található adatokkal! Ha például az édesanyjának 2 utóneve van és csak az egyik van rögzítve a Neptunban, akkor hibás lesz az igénylése ! Ugyanígy, ha a nevében kötőjel szerepel, de az nincs rögzítve a Neptunban, hibás lesz az igénylés ! A visszautasított igénylések esetében az adatok egyeztetéséig nem kerül legyártásra a diákigazolvány. 

3.4.4.) Igénylést a neptunban most először nyilvántartásba vett ( aktív, beiratkozott) hallgatók legkorábban csak a szorgalmi időszak első napjától tudnak indítani.

 

3.4.5.) Igénylést indítani 

A Neptunba belépve az Ügyintézés menü Diákigazolvány igénylés menüpontja alatt, az Új felvételre kattintva indíthatja igénylését.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy két vagy több képzés esetén az Ön számára előnyösebb tagozatú képzésről indítja az igénylést (Pl: egyszerre végzett levelező és nappali képzés esetén)!

 

3.4.6.) Amennyiben mindent a leírt módon csinált, diákigazolványa max. 60 napon belül legyártásra kerül.

FONTOS! Az újonnan indított diákigazolvány-igénylések csak akkor továbbíthatóak a gyártó felé, ha a hallgató a tanulmányi rendszer információi alapján nem rendelkezik kiadott diákigazolvánnyal! 

 

A 2017.02.15-ét megelőzően legyártott és kipostázott, magyarországi lakcímet tartalmazó diákigazolványok a diákigazolvány igénylésekor választott (állandó vagy tartózkodási) címre kerülnek kézbesítésre.

A 2017.02.15. után legyártott és kipostázott, magyarországi lakcímet tartalmazó diákigazolványok kézbesítése az intézménybe történik.

Az elkészült igazolvány matrica nélkül még nem lesz érvényes, azt a Quaestura érvényesíti.

 

3.4.7.) Amennyiben ideiglenes igazolásra (ez váltotta fel az ún. ideiglenes diákigazolványt) van szüksége, úgy azt a Neptunban aktív, beiratkozott hallgatóként csak legkorábban a szorgalmi időszak első napjától tud igényelni, miután a fent leírt módon elindította ( és feldolgoztuk) az állandó igénylését. Az ideiglenes igazolás a rajta feltüntetett időpontig érvényes.

 

3.4.8 Amennyiben az igénylés nem személyesen, hanem meghatalmazott útján történik: 1 db – az ügyben eljáró számára kiállított - meghatalmazás, amelyet két tanú aláírt. (Meghatalmazott azonosítása személyes okmányok alapján)
Az új állandó diákigazolvány várható elkészülési ideje az igénylés elindításától számított kb. 60 nap.

 

3.5 Mely esetekben kell új diákigazolványt igényelnem?

Első hallgatói jogviszony létesítésekor, ha elveszett, vagy ha megrongálódott az igazolvány, illetve ha adatváltozás történt. Adatváltozásnak minősül a tagozatváltozás, a névváltozás és a lakcímváltozás. (Ha kar- vagy szakváltozás történt, nem kell új igazolványt igényelni. Illetve Bsc képzésről Msc képzésre sem kell új igazolványt igényelnie, amennyiben egyéb adat nem változott.)

FONTOS! Az újonnan indított diákigazolvány-igénylések csak akkor továbbíthatóak a gyártó felé, ha a hallgató a tanulmányi rendszer információi alapján nem rendelkezik kiadott diákigazolvánnyal! 


3.6 Az ELTE mellett másik intézményben is tanulok és ott szeretnék egy mindkét intézményt feltüntető diákigazolványt igényelni. Ehhez kérnek valami nyomdai kódot. Mi az?

ELTE diákigazolvány nyomdai kódja: F03522

 

4.1 Mit tegyek, ha személyes adataim megváltoztak?
A régi – már érvénytelen adatokat tartalmazó igazolványt – le kell adni a Quaestura Irodában, és új diákigazolványt kell igényelni. /ld.: diákigazolvány igénylés/

FONTOS! Az új diákigazolvány-igénylés addig nem kerül továbbításra a gyártó felé, amíg a hallgató le nem adja a korábbi diákigazolványát!

4.2  Mit tegyek, ha megrongálódott a diákom?
A megrongálódott igazolványt le kell adni a Quaestura  Irodában, és új diákigazolványt kell igényelni. /ld.: diákigazolvány igénylés/

 

4.2.1  Mit tegyek, ha megrongálódott (elszakadt, kimostam) a matricám?

A Hallgatói Követelményrendszer 134. § (1) d) pontja alapján ugyanazon diákigazolvány azonos félévben történő ismételt érvényesítésének szolgáltatási díja 3500 Ft. Az új matrica kiadásának feltétele ennek a díjnak a megfizetése.

 

4.3  Mit tegyek, ha elveszett, ellopták a diákom?
Amennyiben eltűnt az igazolványa, a Quaestura honlapján, a qter.elte.hu oldalon az Elektronikus ügyintézés/Diákigazolvány/Egyéb diákigazolvánnyal kapcsolatos kérdések menüpontban kell bejelentenie az elvesztést. Ezt már csak azért is szükséges bejelenteni, mert, ha visszaélnek vele, akkor bizonyítani tudja, hogy az igazolványt az adott időszakban nem használta. A visszaélések elkerülése végett kérjük, mihamarabb jelentse az elvesztést, ugyanis a bejelentés dátuma kerül rögzítésre az elvesztés dátumaként. Ez után tud új igazolványt igényelni. /ld.: diákigazolvány igénylés/. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése szerint az elvesztett érvényes matricáért (igazolvánnyal együtt is) 3500 Ft térítési díjat köteles a hallgató az egyetem részére fizetni. 

Abban az esetben, ha rendőrségi jegyzőkönyvvel igazolható az önhibán kívüli elvesztés (eltulajdonítás/lopás) ténye, úgy az érintett mentesül a térítési díj megfizetése alól, amennyiben az eltulajdonítás bejelentésével egyidejűleg az ügyénél csatolja a rendőrségi jegyzőkönyv beszkennelt vagy lefényképezett képét. Ebben az esetben a rendőrségi jegyzőkönyv felvételének dátuma kerül rögzítésre az elvesztés dátumaként.

4.3.1 Igazolvány megtalálása esetén a következőképpen kell eljárnia: 

Amennyiben a korábban eltűnt diákigazolványa megkerül, azt kérjük személyesen mutassa be Irodánkban. Meghatalmazott is eljárhat az ügyben. Ha az egyetemi nyilvántartásban rögzített bevonási időpontja utáni 14. napig megtalálja és személyesen bemutatja az elveszettként bejelentett igazolványt a Quaestura ügyfélszolgálatán, rajta az elveszettnek minősített érvényesítő matricával, úgy a korábban kivetett összeg törlésre kerül.

 

5.1 Hol lehet részletesen utánanézni a diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményeknek?

Részletes információ az utazási kedvezményekről : Utazási kedvezmények.

Részletes információ a kulturális kedvezményekről : Kulturális kedvezmények.

Részletes információ a kereskedelmi kedvezményekről : Kereskedelmi kedvezmények.

További információ az elfogadóhelyekről : Diákkedvezmények.

Részletes információ a nemzetközi diákkedvezményekről : Nemzetközi kedvezmények.

 

5.2 Milyen fajta felsőoktatási diákigazolványok vannak?

Régebbi típusú állandó diákigazolvány: kék színű plasztikkártya, mely kizárólag matricával együtt érvényes.

Új típusú állandó diákigazolvány: barna- narancssárga és fehér színű plasztikkártya,  mely kizárólag matricával együtt érvényes.

Ideiglenes Igazolás: igazolásra a részképzésben részt vevő hallgatók esetében, valamint arra az esetre lehet szükség, amíg elkészül az állandó diákigazolvány. Irodánkban igényelhető hivatalos igazolás.

Az állandó igazolvány érvényessége a hallgatói jogviszony megszűnését ( végzés esetén) követő március 31, illetve október 31-ével szűnik meg, az igazolás érvényességi időtartama 60 nap.

Az érvényesítő matrica mindig az adott szemeszterre (félévre) szól.

 

5.3 Az ELTE-n tanulok tovább ( pl. BA/Bsc után MA képzésben) használhatom-e a régi diákigazolványomat?
Igen használhatja, képzés váltás esetén amennyiben az ELTE szerepel az igazolványon intézményként és nem történt változás a személyes adataiban, vagy tagozatában (az igazolványon a következőképpen szerepel : nappali = Nap, levelező= boríték , esti= Hold ) és az igazolvány nem törött, sérült.

 

5.4 Betelt matricákkal a diákigazolványon lévő hely, kell-e új diákigazolványt igényelnem?

Nem, az igazolványon lévő régebbi matricákat leragasztjuk, így korlátlan alkalommal lehet érvényesíteni az igazolványokat.

 

5.5 Mikortól lehet érvényesíteni az igazolványt?

Az érvényesítési időpontok mindig megtalálhatóak oldalunkon.

 

5.6 Lehet-e két, vagy több diákigazolványom?

Nem. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint egy hallgatónak egyszerre csak egy felsőoktatási diákigazolványa lehet. Amennyiben Ön több intézményben tanul egyszerre, akkor olyan diákigazolványt kell igényelnie, amin feltüntetik a másodlagos intézményt is. A diákigazolvány-igénylést abban az intézményben indíthatja el, amelyben aktív státuszú jogviszonnyal rendelkezik. Ha Ön több tagozaton tanul egyszerre (pl. nappali és levelező képzés), akkor az Önnek jobb kedvezményeket biztosító igazolványt használhatja.

 

5.7 Befejeztem az alapképzést, de a mesterképzést is az ELTE-n fogom végezni. Le kell-e adnom a diákigazolványomat?

A 362/2011 (XII.30.) oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet értelmében minden olyan hallgatónak, akinek a hallgatói jogviszonya megszűnik, tagozatot vált, le kell adnia a diákigazolványát. Viszont, amennyiben a hallgató még az igazolványa érvényességi idején belül ugyanazzal az intézménnyel létesít új jogviszonyt (ez esetben az ELTE-vel) - és a diákigazolványon feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak - az igazolvány érvényes továbbra is, nem kell beszolgáltatni, és a következő aktív félévben érvényesíthető.

 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a diákigazolvánnyal és a diákigazolvány-érvényesítő matricával mint közokirattal való visszaélést, továbbá azok hamisítását a törvény bünteti. Ha a diákigazolvánnyal kapcsolatos bármilyen bűncselekmény alapos gyanúja fennáll, az Egyetem büntetőfeljelentést tesz. 

Bővebben a Közbizalom elleni bűncselekmények törvényi szabályozásról a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXIII. Fejezetében olvashat. 

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv
Európai Unió
© 2010-2017 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda