Magyar zászlómagyar    British flagenglish
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

Diákigazolvány GyIK

Tartalomjegyzék

 

1. Diákigazolvány igénylése

1.1 Mi szükséges az állandó diákigazolvány igényléséhez?

1.2 Mely esetekben kell új diákigazolványt igényelnem?

1.3 Mennyi idő alatt készül el a diákigazolványom?

1.4 Hogyan kapom meg az elkészült diákigazolványomat?

1.5  Mit tegyek, ha megrongálódott a diákom?

1.6  Mit tegyek, ha elveszett/ellopták a diákom?

1.7. Diákigazolvány megtalálása esetén van teendőm?

1.8 Az ELTE-n tanulok tovább ( pl. BA/Bsc után MA képzésben) használhatom a régi diákigazolványomat?

1.9 Lehet több diákigazolványom egyszerre?

 

2. Diákigazolvány érvényesítése

2.1 Hol lehet a diákigazolványt érvényesíttetni?

2.2 Mikortól lehet érvényesíteni az igazolványt?

2.3 Lehet postai úton érvényesíttetni a diákigazolványt?

2.4 Mely esetekben érvényesíthető a diákigazolvány?

2.5 Hogyan tudom érvényesíteni a diákigazolványomat meghatalmazott segítségével?

2.6 Mit hozzak magammal az érvényesítéshez?

2.7 Meddig érvényes a diákigazolványom?

2.8 Ha passziválom a félévet, kaphatok diákigazolványt vagy érvényesítő matricát?

2.9  Mit tegyek, ha megrongálódott a matricám?

2.10 Betelt matricákkal a diákigazolványon lévő hely, kell új diákigazolványt igényelnem?

 

3. Diákigazolványt helyettesítő ideiglenes igazolás

3.1 Mi szükséges az ideiglenes igazolás igényléshez?

3.2 Hogyan tudok ideiglenes igazolást postai úton igényelni?

 

4. Egyéb diákigazolvánnyal kapcsolatos tudnivalók

4.1 Mit tegyek, ha személyes adataim megváltoztak?

4.2 Mi az ELTE nyomdai kódja?

4.3 Milyen fajta felsőoktatási diákigazolványok vannak?

4.4 Hol lehet részletesen utánanézni az utazási és kulturális kedvezményeknek?

4.5 Megtarthatom-e a diákigazolványomat, ha végeztem a tanulmányaimmal?

 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a diákigazolvánnyal és a diákigazolvány-érvényesítő matricával mint közokirattal való visszaélést, továbbá azok hamisítását a törvény bünteti. Ha a diákigazolvánnyal kapcsolatos bármilyen bűncselekmény alapos gyanúja fennáll, az Egyetem büntetőfeljelentést tesz. 

Bővebben a Közbizalom elleni bűncselekmények törvényi szabályozásról a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXIII. Fejezetében olvashat. 

 
 

1. Diákigazolvány igénylése

1.1 Mi szükséges az állandó diákigazolvány igényléséhez?

Amennyiben diákigazolványt kíván igényelni, a következőket kell tennie:

1.  El kell mennie egy tetszőleges kormányablakba/okmányirodába, ahol fényképet készítenek Önről és aláírás mintát is kell adnia. Az okmányirodában kap egy dokumentumot (Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlap), amin rajta lesz a „NEK-azonosító”, amely elengedhetetlenül szükséges a diákigazolvány igényléséhez. A NEK-azonosítót tartalmazó papírlapot gondosan őrizze meg!

 

FONTOS! A NEK-adatlapok változatlan adatok mellett 5 évig használhatóak fel!

Tehát amennyiben Ön már rendelkezik 5 évnél nem régebben kiállított NEK-adatlappal és az azon szereplő személyes adatai helyesek és megegyeznek a Neptunban rögzített adataival, nem szükséges új NEK-adatlapot igényelnie; a korábbi NEK-adatlappal is indíthat új igénylést a Neptunban.

 

2. Győződjön meg arról, hogy Önnek már van „Oktatási azonosítója” a Neptun rendszerben. A http://neptun.elte.hu oldalon belépve a bal oldali „Adatok” menüben a „személyes adatok” menüpontra kattintva a „személyi adatok fülön a "Oktatási azonosító" mellett egy 11 jegyű számot kell látnia. Amennyiben a mező üres, úgy még nincsen azonosítója, így nem tudja elkezdeni a diákigazolvány igénylését.

Amennyiben nem rendelkezik oktatási azonosítóval (Neptun / saját adatok / személyes adatok / oktatási azonosító), úgy nem igényelhet ideiglenes igazolást sem. Az oktatási azonosító az új hallgatóknál szeptember elején automatikusan jelenik meg a rendszerben, amennyiben a hallgató személyes és tanulmányi adatai helyesen vannak a Neptunban rögzítve. Ezt a folyamatot meggyorsítani nem áll módunkban.

 

3. Ellenőrizze a Neptunban tárolt és a lakcímkártyáján / személyi okmányán / NEK regisztrációs adatlapon található adatokat!

Magyar állampolgársággal rendelkezőknek a diákigazolványra kerülő lakcím csak a lakcímigazoló kártyáján feltüntetett adatokkal megegyező cím lehet! Ez vonatkozik a kettős állampolgárságú hallgatókra is (esetükben gyakori, hogy az állandó lakóhely: Külföldi cím). A gyártás során a hallgató központi lakcímnyilvántartásban rögzített lakcíme kerül a diákigazolványra. Tartózkodási cím esetén a lakcímet igazoló kártyának érvényességi ideje van. Ha az érvényességi idő lejárt, kérjük, hogy újítsa meg lakcímet igazoló kártyáját, mivel lejárt tartózkodási címmel nem fogják legyártani a diákigazolványt.

Aki nem rendelkezik magyar lakcímet igazoló kártyával, a tanulmányi rendszerben szerepelnie kell a külföldi lakcímének. Ebben az esetben a diákigazolványra a "Külföldi cím" felirat kerül.

A sikeres diákigazolvány-igényléshez a NEK regisztrációs adatlapon rögzített személyes adatainak (viselt-és születési név, édesanya születési neve, nem, állampolgárság, születési hely, születési idő) karakterre egyezniük kell a Neptun rendszerben található adatokkal! (Kivételt ez alól egyedül a Budapest születési hely után írt kerületszám képez, azt ugyanis nem áll módunkban rögzíteni a tanulmányi rendszerben; ez az eltérés azonban nem befolyásolja az igénylés sikerességét.) Ha például az édesanyjának 2 utóneve van és csak az egyik van rögzítve a Neptunban, akkor hibás lesz az igénylése! Ugyanígy, ha a nevében kötőjel szerepel, de az nincs rögzítve a Neptunban, hibás lesz az igénylés! A visszautasított igénylések esetében az adatok egyeztetéséig nem kerül legyártásra a diákigazolvány. 

 

4. Igénylés indítása

Igénylést a Neptunban most először nyilvántartásba vett (aktív, beiratkozott) hallgatók legkorábban csak a szorgalmi időszak első napjától tudnak indítani.

4.1 NEK-adatlap feltöltése a Neptunba

4.1.1. A kormányablakban/okmányirodában kapott NEK-adatlapot szkennelje be vagy fényképezze le! A Neptunba belépve az Információ / Dokumentumok menüpontban kattintson a Dokumentum feltöltése lehetőségre!

4.1.2. A felugró ablak legördülő menüjéből válassza ki a NEK adatlap dokumentum-típust!

4.1.3. A Fájl feltöltése lehetőségre kattintva válassza ki a feltöltendő dokumentumot, majd kattintson a Mentésre! A mentés sikerességéről egy felugró ablak tájékoztatja.

4.2 NEK-azonosító megadása, NEK-adatlap csatolása és az igénylés mentése

A Neptunban az Ügyintézés menü Diákigazolvány igénylés menüpontja alatt, az Új felvételre kattintva indíthatja el igénylését.

4.2.1. A felugró ablakban adja meg a NEK-adatlap jobb felső sarkában található NEK-azonosítóját (kötőjelek nélkül)!

4.2.2. Állítsa be az Igény típusát!

4.2.3. Címként csak lakcímigazoló kártyán, valamint a Neptunban is rögzített állandó vagy tartózkodási címe adható meg. Az itt megadott cím kerül majd feltüntetésre a diákigazolványon. Több hivatalos cím esetén azt a címet adja meg, amely az utazási kedvezmények igénybevétele szempontjából kedvezőbb Önnek!

4.2.4. Amennyiben az ELTE mellett más felsőoktatási intézményben is tanul, itt megadhatja a másodlagos intézményt és az ahhoz tartozó nyomdai kódot. Ebben az esetben legyártott diákigazolványán mindkét intézmény fel lesz tüntetve.

4.2.5. Ezt követően kattintson a NEK adatlap csatolás lehetőségre! A felugró ablakban a megfelelő dokumentum sorának végén kattintson a ,,+" jelre, majd a Kiválaszt lehetőségre!

4.2.6. Utolsó lépésként kattintson a Mentés feliratra a diákigazolvány-igénylés véglegesítéséhez!

 

Kérjük, győződjön meg róla, hogy két vagy több képzés esetén az Ön számára előnyösebb tagozatú (nappali, esti) képzésről indítja az igénylést!

 

5. Diákigazolvány gyártása

Amennyiben mindent a leírt módon csinált, diákigazolványa legfeljebb 60 napon belül legyártásra kerül (a szorgalmi időszak kezdetén a beküldött diákigazolvány-igénylések nagy száma miatt a folyamat a megadott 60 napnál hosszabb időt is igénybe vehet).

FONTOS! Az újonnan indított diákigazolvány-igénylések csak akkor továbbíthatóak a gyártó felé, ha a hallgató a tanulmányi rendszer információi alapján nem rendelkezik ELTE-s kiadott diákigazolvánnyal! 

A legyártott diákigazolványok kézbesítése a központi Quaestura Irodába (1053 Budapest, Egyetem tér 5.) történik, amiről Neptun üzenetben értesítjük az igénylőt.

Az elkészült igazolvány matrica nélkül még nem lesz érvényes, azt a Quaestura érvényesíti.

 

6. Kedvezmény igénybevétele a diákigazolvány elkészültéig

Amennyiben ideiglenes igazolásra van szüksége, úgy azt a Neptunban aktív, beiratkozott hallgatóként csak legkorábban a szorgalmi időszak első napjától tud igényelni, miután a fent leírt módon elindította (és feldolgoztuk) az állandó igénylését. Az ideiglenes igazolás a rajta feltüntetett időpontig érvényes, és lejárta előtt meghosszíbbatható.

 

1.2 Mely esetekben lehet új diákigazolványt igényelnem?

1. Első hallgatói jogviszony létesítésekor;

2. ha elveszett, ellopták, vagy ha megrongálódott az igazolvány;

3. ha adatváltozás történt és szeretne új igazolványt a valós adatokkal vagy az adatváltozás befolyásolja az igénybevehető kedvezményeket (pl. lakcímváltozás);

4. ha lejárt az érvényességi idő (Az oktatási igazolványok a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év március 31. napjáig használhatók, vagyis utoljára az igazolvány érvényességi idejének lejárta évében érvényesíthetők matricával.

(Figyelem! Az igazolvány érvényességének végét a Neptunban láthatja a diákigazolványának adatainál, illetve a diákigazolvány hátoldalán.)

5. ha változott a képzés tagozata (esti, levelező, nappali)

6. Ha régi típusú (kék színű) diákigazolvánnyal rendelkezik, azt a 2019/20/2 félévben már nem érvényesítheti (érvénytelenítésre kerül).

Ha kar- vagy szakváltozás történt, nem kell új igazolványt igényelni. Illetve Bsc képzésről Msc képzésre sem kell új igazolványt igényelnie.

FONTOS! Amennyiben nem elvesztés, hanem bármilyen adatváltozás miatt van szükség új diákigazolványra, az új igénylés elindításával párhuzamosan a korábbi diákigazolványt le kell adni a Quaestura Irodában! Ameddig a hallgató nem adja le a korábbi diákigazolványt, az új igazolvány nem kerül legyártásra!

 

1.3 Ha halasztok, vagyis passzív a félévem, kaphatok-e diákigazolványt vagy érvényesítő matricát?
Aki halasztó (passzív), az rendelkezik hallgatói jogviszonnyal, de érvényesítő matricára nem jogosult, ezért nem tud diákigazolványt igényelni, illetve érvényesíteni.

1.4 Hogyan kapom meg az elkészült diákigazolványomat?

A legyártott diákigazolványok a felsőoktatási intézménybe kerülnek postázásra. A diákigazolványok megérkezéséről és az átvétel lehetőségeiről minden esetben értesítjük a hallgatókat Neptun üzenetben.

A posta lehetővé teszi, hogy a küldeményt annak RAG-száma alapján nyomon lehessen követni. Ezt a sorszámot az Oktatási Hivatal az igénylő kérésére adhatja ki.

Figyelem! A diákigazolvány ebben a formában még nem érvényes, csak érvényesítő matricával ellátva! 

 

1.5  Mit tegyek, ha megrongálódott a diákom (elrepedt, eltört stb.)?
A megrongálódott igazolványt le kell adni a Quaestura Irodában vagy a SEK TH-n, és igény esetén új diákigazolványt kell igényelni. /ld.: diákigazolvány igénylés/
 

1.6  Mit tegyek, ha elveszett, ellopták a diákom?
Amennyiben eltűnt az igazolványa, a Quaestura honlapján, a qter.elte.hu oldalon az Elektronikus ügyintézés/Diákigazolvány/Egyéb diákigazolvánnyal kapcsolatos kérdés menüpontban kell bejelentenie az elvesztést, vagy személyesen a SEK TH-n.

Ezt már csak azért is szükséges bejelenteni, mert ha visszaélnek vele, bizonyítani tudja, hogy az igazolványt az adott időszakban nem használta. A visszaélések elkerülése végett kérjük, mihamarabb jelentse az elvesztést, ugyanis a bejelentés dátuma kerül rögzítésre az elvesztés dátumaként. Ezután tud új igazolványt igényelni. /ld.: diákigazolvány igénylés/.

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése szerint az elvesztett érvényes matricáért (igazolvánnyal együtt is) 3500 Ft térítési díjat köteles a hallgató az egyetem részére fizetni. 

Abban az esetben, ha rendőrségi jegyzőkönyvvel igazolható az önhibán kívüli elvesztés (eltulajdonítás/lopás) ténye és a rendőrségi jegyzőkönyv egyértelműen tartalmazza a diákigazolványt mint eltulajdonított okmányt, úgy az érintett mentesül a térítési díj megfizetése alól, amennyiben az eltulajdonítás bejelentésével egyidejűleg az ügyénél csatolja a rendőrségi jegyzőkönyv beszkennelt vagy lefényképezett képét vagy bemutatja a SEK TH-n. Ebben az esetben a rendőrségi jegyzőkönyv felvételének dátuma kerül rögzítésre az elvesztés dátumaként.

FONTOS! Bejelentését követően diákigazolványának elvesztése lejelentésre kerül az Oktatási Hivatal felé, így az igazolvány a későbbiekben nem használható újra, mindenképpen új diákigazolványt szükséges igényelnie.

 

1.7 Igazolvány megtalálása esetén a következőképpen kell eljárnia: 

A megtalált diákigazolványt annak érvénytelensége miatt mindenképpen le kell adnia irodánkban, helyette - amennyiben igényt tart rá - új diákigazolványt szükséges igényelnie.

Meghatalmazott is eljárhat az ügyben, illetve postai úton is beküldheti a megkerült igazolványt.

 

1.8 Az ELTE-n tanulok tovább (pl. BA/Bsc után MA képzésben), használhatom a régi diákigazolványomat?

Amennyiben ugyanazzal az intézménnyel létesít új jogviszonyt (ez esetben az ELTE-vel), ugyanazon a tagozaton (esti, levelező, nappali), az igazolvány érvényes továbbra is, nem kell beszolgáltatni, és a következő aktív félévben érvényesíthető. A régi típusú (kék színű) diákigazolvány a 2019/20/2 félévtől nem érvényesíthető (érvénytelenítésre kerül).

 

1.9 Lehet-e két, vagy több diákigazolványom?

Nem. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint egy hallgatónak egyszerre csak egy felsőoktatási diákigazolványa lehet. Amennyiben Ön több intézményben tanul egyszerre, akkor olyan diákigazolványt kell igényelnie, amin feltüntetik a másodlagos intézményt is. A diákigazolvány-igénylést abban az intézményben indíthatja el, amelyikben aktív státuszú jogviszonnyal rendelkezik. Ha Ön több tagozaton tanul egyszerre (pl. nappali és levelező képzés), akkor az Önnek jobb kedvezményeket biztosító képzésen igényeljen.

2. Diákigazolvány érvényesítése

2.1  Hol lehet a diákigazolványt érvényesíttetni?

Budapesten tanuló hallgatók esetében

1. A Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában
Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 5. 

2. A lágymányosi Quaestura-ponton

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Északi tömb, I. emeleti galéria (az Eötvös Kiadó mellett)

Érvényesítési időszakokban a kihelyezett  helyszíneken vagy a Quaestura Irodában, ahol egész évben lehetőség van az érvényesítésre.

 

Szombathelyen tanuló hallgatók esetében

1. A Savaria Egyetemi Központ Tanulmányi Hivatalán

Cím: Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4., A épület, fszt.

 

2.2 Mikortól lehet érvényesíteni az igazolványt?

A mindenkori szorgalmi időszak első napjától, folyamatosan az érvényességi idejének utolsó napjáig (október 31./március 31.). 

Ha nem sürgős, kérjük, ne az első napokban intézze az érvényesítést a hosszas sorbanállás elkerülése végett.

 

2.3 Lehet-e postai úton érvényesíttetni a diákigazolványt?

Önmagában, diákigazolvány nélkül érvényesítő matricát nem postázunk. Ha Ön postai úton eljuttatja igazolványát irodánk postacímére, mi az érvényesítést követően postafordultával visszaküldjük azt.  Az érvényesítendő diákigazolvány mellett egy rövid levélben írja le, hogy érvényesítés céljából küldi az igazolványt. Egyebet nem kell csatolnia.
Amennyiben igazolványa irodánkban van, úgy az állandó diákigazolvány postázás menüpontban kérheti annak postázását.

A postai szolgáltatás díja 1.200 Ft, melyet a visszapostázást követően a Neptunon keresztül tud befizetni bankkártyával vagy átutalással.


2.4 Mely esetekben érvényesíthető a diákigazolvány?

A diákigazolvány érvényesíthető, ha

1. a hallgató az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (tehát nem passzív) az igazolványon szereplővel megegyező tagozatú képzésn (esti, nappali, levelező)

FIGYELEM! A doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezők NEM jogosultak érvényesítő matricára!

2. a diákigazolvány fizikailag sértetlen

3. A diákigazolvány nem lépte túl az érvényességi idejét.

Az oktatási igazolványok a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év március 31. napjáig használhatók, vagyis utoljára az igazolvány érvényességi idejének lejárta évében érvényesíthetők matricával. (Figyelem! Az igazolvány érvényességének végét a Neptunban láthatja a diákigazolványának adatainál, illetve a diákigazolvány hátoldalán.)

Az igazolvány az érvényesítő kampányon túl is, egész évben, díjmentesen érvényesíthető a Quaestura Irodában és a SEK Tanulmányi Hivatalban (a fenti feltételek mellett). A HKR 134. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ugyanazon diákigazolvány azonos félévben történő ismételt érvényesítése szolgáltatási díjjal jár.

A magyar állampolgárságú hallgatók diákigazolványon szereplő címének hivatalos címnek kell lennie, ilyen lehet a lakcímkártyán is és a Neptunban is egyaránt szereplő "állandó" illetve "tartózkodási" cím. Ez vonatkozik a kettős állampolgárságú hallgatókra is. 

 

2.5 Hogyan tudom érvényesíteni a diákigazolványomat meghatalmazott segítségével?

Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén: az érvényesítendő állandó diákigazolvány, illetve 1 db – az ügyben eljáró számára kiállított – meghatalmazás kell, melyet két tanú aláírt. Letölthető meghatalmazás itt található. Ebben az esetben a meghatalmazott eljárhat az ügyintézésben. 


2.6 Mit hozzak magammal az érvényesítéshez?

1. Személyes megjelenés esetén: hivatalos fényképes igazolvány, állandó diákigazolvány.
2. Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén: az érvényesítendő állandó diákigazolvány, illetve 1 db – az ügyben eljáró számára kiállított – meghatalmazás, melyet két tanú aláírt. Letölthető meghatalmazás itt található. Ebben az esetben a meghatalmazott eljárhat az ügyintézésben. 

Kérjük, hogy az előző féléves érvényesítő matricát NE távolítsa el! Kollégáink az ellenőrzést követően kérésére eltávolítják a matricát az igazolványról. 

 

2.7 Meddig érvényes a diákigazolványom?

Az új típusú oktatási igazolványok a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év március 31. napjáig használhatók, vagyis utoljára az igazolvány érvényességi idejének lejárta évében érvényesíthetők matricával. (Figyelem! Az igazolvány érvényességének végét a Neptunban láthatja a diákigazolványának adatainál, illetve a diákigazolvány hátoldalán.)

Az érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány érvényességének határideje: március 31., illetve október 31 (őszi, illetve a tavaszi félévben).

A régi típusú (oktatási azonosítót nem tartalmazó, kék színű) diákigazolványok már kivezetésre kerültek, ezek a 2020/2021/1 félévtől már nem érvényesíthetők.

2.8 Mennyi idő alatt készül el a diákigazolványom?
Általában az igénylés gyártó felé történő továbbításától számított 60 napon belül készül el a diákigazolvány (az elsőéves hallgatók diákigazolvány-igénylései legkorábban a félév szorgalmi időszakának első napján továbbíthatók a gyártó felé). Amennyiben az igénylés során valamilyen probléma lép fel (pl. adateltérés miatt az igénylés visszautasításra kerül), a diákigazolvány legyártása ennél több időt is igénybe vehet. Erre az időtartamra célszerű ideiglenes igazolást igényelni.

Amennyiben az ideiglenes igazolás érvényességi idején belül nem kerül legyártásra a diákigazolvány, a hallgatónak lehetősége van újabb ideiglenes igazolást/igazolásokat igényelni.

 

2.9  Mit tegyek, ha megrongálódott (elszakadt, kimostam) a matricám?

A Hallgatói Követelményrendszer 134. § (1) d) pontja alapján ugyanazon diákigazolvány azonos félévben történő ismételt érvényesítésének szolgáltatási díja 3500 Ft. Az új matrica kiadásának feltétele ennek a díjnak a megfizetése. Az érvényesítő matrica megrongálódását be kell jelentenie a qter.elte.hu oldalon az Elektronikus ügyintézés/Diákigazolvány/Egyéb diákigazolvánnyal kapcsolatos kérdés menüpontban.

 

2.10 Betelt matricákkal a diákigazolványon lévő hely, kell-e új diákigazolványt igényelnem?

Nem, az igazolványon lévő régebbi matricákat leragasztjuk vagy igény szerint lekaparjuk, így korlátlan alkalommal lehet érvényesíteni az igazolványokat. 

Kérjük, hogy az előző féléves érvényesítő matricát NE távolítsa el! Kollégáink az ellenőrzést követően kérésére eltávolítják a matricát az igazolványról. 


 

3. Diákigazolványt helyettesítő ideiglenes igazolás

3.1 Mi szükséges az ideiglenes igazolás igényléshez?

1. Személyes megjelenés esetén: hivatalos fényképes igazolvány

2. Folyamatban lévő állandó diákigazolvány-igénylés megléte, kivéve, ha a jogviszonyának megszűnte után veszíti el az igazolványát a hallgató (amennyiben volt az elveszett diákigazolványon érvényes matrica, csak az elvesztés miatt kivetett 3500 forint neptunban történő kiegyenlítése után áll módunkban ideiglenes igazolást kiadni); illetve, ha a külföldi hallgató egy évnél rövidebb ideig tanul részképzésen az egyetemen, mivel ebben az esetben igényelhet igazolást diákigazolvány-igénylés nélkül is.
3. Ha a megjelenés nem személyesen történik: 1 db – az ügyben eljáró számára kiállított – meghatalmazás, amelyet két tanú aláírt. (Meghatalmazott azonosítása személyes okmányok alapján)


3.2 Hogyan tudok ideiglenes igazolást postai úton igényelni?
Az igazolás postázása is igényelhető a honlapunkon keresztül.


 

4. Egyéb diákigazolvánnyal kapcsolatos tudnivalók

4.1 Mit tegyek, ha személyes adataim megváltoztak?

Amennyiben a személyes adatváltozás nem befolyásolja az igénybe vehető kedvezményeket, nem szükséges új diákigazolványt igényelnie.

Ettől függetlenül az év folyamán adatváltozás miatt is igényelhet új diákigazolványt.

Ebben az esetben a régi – már érvénytelen adatokat tartalmazó igazolványt – le kell adni a Quaestura Irodában vagy a SEK TH-n, és új diákigazolványt kell igényelni. /ld.: diákigazolvány igénylés/

FONTOS! Az új diákigazolvány-igénylés addig nem kerül továbbításra a gyártó felé, amíg a hallgató le nem adja a korábbi diákigazolványát!

 

4.2 Az ELTE mellett másik intézményben is tanulok és ott szeretnék egy mindkét intézményt feltüntető diákigazolványt igényelni.

Ehhez kérnek valami nyomdai kódot. Mi az?

Budapesten tanulóknak: ELTE diákigazolvány nyomdai kódja: F03522

Szombathelyen tanulóknak: ELTE-SEK diákigazolvány nyomdai kódja: F05906

A nyíregyházi képzési helyen tanulóknak: a nyíregyházi telephely nyomdai kódja: F31911

A szegedi képzési helyen tanulóknak: F09819

 

4.3 Milyen fajta felsőoktatási diákigazolványok léteznek?

1. Régebbi típusú állandó diákigazolvány: kék színű plasztikkártya, mely kizárólag matricával együtt érvényes. (2020/2021/1 félévtől már nem érvényesíthető)

2. Új típusú állandó diákigazolvány: barna- narancssárga és fehér színű plasztikkártya,  mely kizárólag matricával együtt érvényes.

3. Ideiglenes Igazolás: diákigazolványt helyettesítő, A/4-es méretű, hitelesített igazolás

Ideiglenes igazolásra jogosult:

- a külföldi, 1 évet nem meghaladó részképzésben részt vevő hallgatók;

- a megigényelt diákigazolvány elkészültéig bármely aktív státuszú hallgató

- ha a gyakorlat helyszíne eltér a felsőoktatási intézmény székhelyétől és érinti az utazási kedvezmények igénybevételét

Az állandó igazolvány érvényessége a hallgatói jogviszony megszűnését (végzés esetén) követő március 31, illetve október 31-ével szűnik meg, az igazolás érvényességi időtartama 60 nap.

Az érvényesítő matrica mindig az adott szemeszterre (félévre) szól.

 

4.4 Hol lehet részletesen utánanézni a diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményeknek?

Az aktuálisan érvényben lévő utazási kedvezményekről a közlekedési szolgáltatók weboldalain talál információt:

               A 2024.márc.1-jétől érvényes új tarifarendszer

               BKK bérletre való jogosultság

               Volánbusz kedvezmények 2024.márc.1-től

Részletes információ a kulturális kedvezményekről : Kulturális kedvezmények

Részletes információ a kereskedelmi kedvezményekről : Kereskedelmi kedvezmények

Részletes információ a nemzetközi diákkedvezményekről : Nemzetközi kedvezmények

 

4.5 Megtarthatom-e a diákigazolványomat, ha végeztem a tanulmányaimmal?

Nem, amennyiben a következő félévben nem létesít újra hallgatói jogviszonyt az intézményben, az igazolványra való jogosultság megszűnését követően a diákigazolványt le kell adnia a Quaestura Irodában vagy a SEK TH-n.

 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a diákigazolvánnyal és a diákigazolvány-érvényesítő matricával mint közokirattal való visszaélést, továbbá azok hamisítását a törvény bünteti. Ha a diákigazolvánnyal kapcsolatos bármilyen bűncselekmény alapos gyanúja fennáll, az Egyetem büntetőfeljelentést tesz. 

Bővebben a Közbizalom elleni bűncselekmények törvényi szabályozásról a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXIII. Fejezetében olvashat. 

 

© 2010-2023 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda