Magyar zászlómagyar    British flagenglish
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

Elektronikus ügyintézés, TAJ kártya igénylés (külföldieknek)

Ezen a felületen a külföldi (Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok is) ösztöndíjas hallgatók igényelhetik azt, hogy az egyetem a hatóság felé kérelmezze az egészségügyi ellátásra jogosító "TAJ-kártya" kiadását.

Mielőtt hozzáfogna az ügy bejelentéséhez, feltétlenül olvassa el a GYIK TAJ-számra vonatkozó részét!

 

A TAJ-kártya igényléséhez az alább felsorolt dokumentumok szkennelt v. fényképezett másolatát szükséges feltölteni.
Kérjük, hogy a másolatokhoz csatolja/írja rá az alábbi kiegészítést: "A másolat készítéséhez hozzájárulok, a TAJ-kártya kiadásához az felhasználható.", majd írja alá.

- TAJ-kártya igénylőlap

- meghatalmazás, amiben meghatalmazza a Quaestura Irodát, hogy az ügyében eljárjon

- útlevél személyes adatokat tartalmazó lapja, (passport)

- tartózkodási engedély mindkét oldala (residence permit),

- szállásbejelentő mindkét oldala (accommodation reporting form for third country nationals).

- Tempus Közalapítvány igazolása az elnyert ösztöndíjról

- EGT állampolgároknak: E104-es nyomtatvány+regisztrációs igazolás+lakcímigazoló kártya
  A Tbj. 39.§ (2) bekezdése alapján azok az EGT állampolgárok, akik legalább egy éve magyar állandó lakóhellyel rendelkező személynek minősülnek, egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek. A fizetendő járulék összege 2023.január 1-jétől havi 9.600 Ft (320 Ft/nap).

 

Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó, társadalombiztosításra jogosult személyek TAJ kártya igényléséhez az alábbi dokumentumok szükségesek: 

TAJ-kártya igénylőlap

meghatalmazás

E104-es nyomtatvány,

- magyar útlevél vagy személyi igazolvány (utóbbi mindkét oldala)

- külföldi (pl. román, szlovák, szerb stb.) útlevél vagy személyi igazolvány

- magyar lakcímet igazoló kártya (mindkét oldala)

 

Minden feltöltött dokumentummal kapcsolatban elvárt, hogy tisztán látszódjanak a rajta lévő adatok.

A meghatalmazást és az igénylőlapot kérjük, szíveskedjen kitölteni, aláírni, majd annak is csatolja a szkennelt vagy fényképezett másolatát.

Amennyiben az Ön további közreműködése szükséges, úgy azt itt jelezzük (a rendszer a Neptunban rögzített e-mail címére küld értesítést az ügy állapotának változásáról).

Az elkészült TAJ-kártyát Irodánkban veheti majd át, amiről itt fogjuk értesíteni.

Az elektronikus ügyintézés csak bejelentkezett felhasználók számára érhető el.

© 2010-2022 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda