Magyar zászlómagyar    British flagenglish
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

Elektronikus ügyintézés, TAJ kártya igénylés (külföldieknek)

Ezen a felületen a külföldi (Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok is) ösztöndíjas hallgatók igényelhetik azt, hogy az egyetem a hatóság felé kérelmezze az egészségügyi ellátásra jogosító "TAJ-kártya" kiadását.

Mielőtt hozzáfogna az ügy bejelentéséhez, feltétlenül olvassa el a GYIK TAJ-számra vonatkozó részét!

 

A TAJ-kártya igényléséhez az alább felsorolt dokumentumok szkennelt v. fényképezett másolatát szükséges feltölteni.
 

I. Külföldi ösztöndíjas (Stipendium Hungaricum ösztöndíj, Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak kormányösztöndíj, Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj) hallgatók TAJ kártya igényléséhez az alábbi dokumentumok szükségesek: 

- TAJ-kártya igénylőlap

- meghatalmazás, amiben meghatalmazza a Quaestura Irodát, hogy az ügyében eljárjon

- útlevél személyes adatokat tartalmazó lapja, (passport)

- tartózkodási engedély mindkét oldala (residence permit),

- szállásbejelentő mindkét oldala (accommodation reporting form for third country nationals).

- Tempus Közalapítvány igazolása az elnyert ösztöndíjról, amely tartalmazza az ösztöndíjas státusz végdátumát

 

II. Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó, társadalombiztosításra jogosult személyek TAJ kártya igényléséhez az alábbi dokumentumok szükségesek: 

TAJ-kártya igénylőlap

meghatalmazás

- a külföldi egészségbiztosító által kitöltött és lepecsételt E104-es nyomtatvány, amely bizonyítja, hogy a hallgató másik országban nem rendelkezik egészségbiztosítással

- magyar útlevél vagy személyi igazolvány (utóbbi mindkét oldala)

- külföldi (pl. román, szlovák, szerb stb.) útlevél vagy személyi igazolvány

- magyar lakcímet igazoló kártya (mindkét oldala)

 

III. EGT-állampolgárok TAJ kártya igényléséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

TAJ-kártya igénylőlap

meghatalmazás

- a külföldi egészségbiztosító által kitöltött és lepecsételt E104-es nyomtatvány, amely bizonyítja, hogy a hallgató másik országban nem rendelkezik egészségbiztosítással

- regisztrációs igazolás

- magyar lakcímigazoló kártya mindkét oldala

- külföldi útlevél

FONTOS! Azok az EGT állampolgárok, akik legalább egy éve magyar állandó lakóhellyel rendelkeznek, egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek. A fizetendő járulék összege 2024.január 1-jétől havi 11.300 Ft (380 Ft/nap).

 

Minden feltöltött dokumentummal kapcsolatban elvárt, hogy tisztán látszódjanak a rajta lévő adatok.

A meghatalmazást és az igénylőlapot kérjük, szíveskedjen kitölteni, aláírni, majd annak is csatolja a szkennelt vagy fényképezett másolatát.

Amennyiben az Ön további közreműködése szükséges, úgy azt itt jelezzük (a rendszer a Neptunban rögzített e-mail címére küld értesítést az ügy állapotának változásáról).

Az elkészült TAJ-kártyát Irodánkban veheti majd át, amiről itt fogjuk értesíteni.

Az elektronikus ügyintézés csak bejelentkezett felhasználók számára érhető el.

© 2010-2023 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda