Magyar zászló magyar    British flag english
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

Elektronikus ügyintézés, TAJ kártya igénylés (külföldieknek)

Ezen a felületen a külföldi (Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok is) ösztöndíjas hallgatók igényelhetik az, hogy az egyetem a hatóság felé kérelmezze az egészségügyi ellátásra jogosító "TAJ számot".

Mielőtt hozzáfogna az ügy bejelentéséhez, feltétlenül olvassa el a GYIK TAJ-számra vonatkozó részét!

 

Az igényléshez szükséges feltölteni a következő dokumentumok szkennelt v. fényképezett másolatát. 
Kérjük, hogy a másolatokhoz csatolja/írja rá az alábbi kiegészítést: "A másolat készítéséhez hozzájárulok, a TAJ-kártya kiadásához az felhasználható.", majd írja alá.

- TAJ-kártya igénylőlap

- meghatalmazás, amiben meghatalmazza a Quaestura Irodát, hogy az ügyében eljárjon

- útlevél személyes adatokat tartalmazó lapja, (passport)

- tartózkodási engedély mindkét oldala (residence permit),

- szállásbejelentő mindkét oldala (accommodation reporting form for third country nationals).

- EGT állampolgároknak: E104-es nyomtatvány+regisztrációs igazolás+lakcímigazoló kártya (E104-es nyomtatványok: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32006D0203)
  A Tbj. 39.§ (2) bekezdése alapján azok az EGT állampolgárok, akik legalább egy éve magyar állandó lakóhellyel rendelkező személynek minősülnek, egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek. A fizetendő járulék összege havi 7.500.- Ft.

 

Minden feltöltött dokumentummal kapcsolatban elvárt, hogy tisztán látszódjanak a rajta lévő adatok.

A meghatalmazást és az igénylőlapot kérjük, szíveskedjen kitölteni, aláírni, majd annak is csatolja a szkennelt vagy fényképezett másolatát.

Amennyiben az Ön további közreműködése szükséges, úgy azt itt jelezzük (a rendszer a Neptunban rögzített e-mail címére küld értesítést az ügy állapotának változásáról).

Amennyiben elkészül a "TAJ szám" úgy arról itt fogjuk értesíteni.

Amennyiben kitöltötte a meghatalmazást, úgy az elkészült TAJ-kártyát Irodánkban veheti majd át, amiről itt fogjuk értesíteni.

Az elektronikus ügyintézés csak bejelentkezett felhasználók számára érhető el.

Új Magyarország Fejlesztési Terv
Európai Unió
© 2010-2017 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda