Magyar zászlómagyar    British flagenglish
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

TAJ-szám GyIK

Tartalomjegyzék

 

1. Kik jogosultak az egyetemi hallgatók közül az egészségbiztosításra?

2. Hogyan kell TAJ-számot és TAJ-kártyát igényelni?

3. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy érvényes-e a TAJ-számom?

4. Érvénytelen TAJ-szám esetén mi a teendő?

5. Mit tegyek, ha lejár a TAJ-kártyám érvényességi ideje?

6. Mi a teendő a TAJ-kártya megrongálódása, elvesztése esetén?

 

 

1. Kik jogosultak az egyetemi hallgatók közül az egészségbiztosításra?

A vonatkozó jogszabályok és a Felsőoktatási Információs Rendszerben szereplő adatok alapján az alábbi meghatározás szerint kiválasztott hallgatók számítanak az egészségbiztosításra jogosultaknak:
 

Amennyiben a hallgatónak van nappali munkarendű felsőoktatási képzése, és


"BELFÖLDI", ha

 • van magyar állampolgársága, és a lakóhelye magyarországi,

  vagy

 • menekült tartózkodási jogcímű, és van magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye,

  vagy

 • oltalmazott tartózkodási jogcímű, és van magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye


"KÜLFÖLDI", ha a személy nem "belföldi"

 • állampolgársága magyar vagy külföldi, de a lakóhelye nem magyarországi és a képzési időszakaiban az alábbiak valamelyike érvényes rá*:
  • A1 - miniszteri ösztöndíjas - évi 10 havi vagy 12 havi vagy a részképzés idejére ellátásban részesülő Európán kívüli állampolgár
  • A2 - miniszteri ösztöndíjas - évi 10 havi vagy a részképzés idejére ellátásban részesülő európai állampolgár
  • A3 - Hunyadi János Ösztöndíjban részesülő külhoni magyar hallgató
  • MA - Márton Áron-ösztöndíjban részesülő külföldi és határon túli hallgató
  • FA - FAO ösztöndíj
  • KF - "Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak" kormányösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár
  • DF - Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár
  • P - Stipendium Hungaricum Ösztöndíjban részesülő külföldi hallgató
  • N - nemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató külföldi állampolgár
  • V - viszonosság esetében külföldi államok kiküldötteinek gyermekeként tanulmányokat folytató külföldi állampolgár
  • S1 - a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy közszolgálati ösztöndíjas képzésben részt vevő nem magyar állampolgár, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik (a Tbj. 16. § (1) bekezdés i) pontjának 2012. szeptember 1-jétől 2013. június 30-áig hatályos állapota szerint)
  • S2 - a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy közszolgálati ösztöndíjas képzésben részt vevő személy, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik (a Tbj. 16. § (1) bekezdés i) pontjának 2013. július 1-jétől hatályos állapota szerint)


Kiegészítő információk:
Az ellátásra jogosultakról szóló leírás. 
Az EGT állampolgároknak járó egészségbiztosítási kártyáról.
További tájékoztatást a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) ügyfélszolgálata tud adni.

 

2. Hogyan kell TAJ-számot és TAJ-kártyát igényelni?

A TAJ kártya igényléséről a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) oldalán talál részletes információt. 

 

1. Külföldi hallgatóink (pl.: Stipendium Hungaricum ösztöndíjas, szomszédos országbeli) személyesen az ügyfélszolgálatainkon, továbbá honlapunkon keresztül is igényelhetik TAJ-kártyájukat, az alábbi ügytípusban.

Az igényléshez szükséges behozni a szükséges okmányok fénymásolatát vagy ha online igényel, feltölteni a következő dokumentumok szkennelt v. fényképezett másolatát.
Kérjük, hogy a másolatokra írja rá/csatolja az alábbi kiegészítést: "A másolat készítéséhez hozzájárulok, a TAJ-kártya kiadásához az felhasználható.", majd írja alá.

TAJ-kártya igénylőlap

meghatalmazás, amiben meghatalmazza a Quaestura Irodát, hogy az ügyében eljárjon

- útlevél személyes adatokat tartalmazó lapja, (passport)

- tartózkodási engedély mindkét oldala (residence permit),

- szállásbejelentő mindkét oldala (accommodation reporting form for third country nationals).

- Tempus Közalapítvány igazolása az elnyert ösztöndíjról

- EGT állampolgároknak:a fentieken túl E104-es nyomtatvány (egy hónapnál nem régebbi)+regisztrációs igazolás (ha az van)+lakcímigazoló kártya. A Tbj. 39.§ (2) bekezdése alapján azok az EGT állampolgárok, akik legalább egy éve magyar állandó lakóhellyel rendelkező személynek minősülnek, egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek. A fizetendő járulék összege 2024.január 1-jétől havi 11.300 Ft (380 Ft/nap).

- Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó, társadalombiztosításra jogosult személyek TAJ kártya igényléséhez az alábbi kell: E104-es nyomtatvány (egy hónapnál nem régebbi)+útlevél/személyi igazolvány (mind a magyar, mind a külföldi)+magyar lakcímet igazoló kártya

 - ukrán állampolgárságú hallgatóknak a következő dokumentum kitöltése is kötelező: Nyilatkozat

 

FONTOS! Amennyiben Ön nem a Quaestura Irodán keresztül igényel TAJ-kártyát, hanem közvetlenül a NEAK ügyfélszolgálatán, kérjük, hogy az elkészült TAJ-számát tartalmazó dokumentumot, valamint az igényléshez szükséges okmányait/dokumentumait hozza be a Quaestura Irodába, hogy minden szükséges adatot rögzíteni tudjunk a tanulmányi rendszerben! Felhívjuk figyelmüket, hogy a szükséges adatok rögzítéséig a TAJ-szám érvénytelen marad és a TAJ-kártya nem kerül kiállításra!

 

3. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy érvényes-e a TAJ-számom?

A TAJ-szám érvényességét ügyfélkapun keresztül ellenőrizheti. (Önmagában a szám nem jelent automatikusan fennálló jogosultságot.)
Ezen kívül az illetékes járási hivatal ügyfélszolgálatán is meg tudják mondani, hogy érvényes-e már a TAJ szám, továbbá a gyógyszertárak is tudják ellenőrizni. 
Fontos: mielőtt orvoshoz menne, érdemes ellenőriznie a TAJ-száma érvényességét, hogy ne a helyszínen merüljön fel a probléma.

 

4. Érvénytelen TAJ-szám esetén mi a teendő?

1. teendő

Ellenőrizze, hogy minden szükséges adat szerepel-e a neptunban:

 •  TAJ szám
 •  állampolgárság(ok)
 •  hivatalos lakcímkártyán szereplő címek (lakóhely, tartózkodási cím)
 •  szálláshely-igazolón szereplő cím (neptunban tartózkodási címként)
 •  személyi okmányok
 •  külföldi finanszírozás megfelelően van-e beállítva (ez a Neptun/Tanulmányok/Féléves adatok/ Félév választás után 'Bővebb információk' fül alatt látható; vagy ha nem találja, a Quaestura Irodától tudja megérdeklődni)
 1. ha magyar állampolgárként jogosult, úgy nincs beállítva külföldi finanszírozás
 2. ha szomszédos országbeliként jogosult, úgy szükséges beállítani az esetének megfelelő külföldi finanszírozási kategóriát (ld. 1. pont - "KÜLFÖLDI" (Tbj. 4. § j) pont), ha a személy nem "belföldi")

2. teendő

Ha minden adat helyesen szerepel a Neptunban, és az alábbiak igazak Önre:

 • a szükséges adatai már legalább két hete rögzítésre kerültek a Neptunban, és
 • külföldi jogosultként, személyesen igényelte a TAJ számát a kormányhivatalban, VAGY
 • szünetelt a TAJ jogosultsága, a TAJ szám nem válik automatikusan érvényessé az egészségbiztosítási szerv nyilvántartásában.

Ebben az esetben a feladat: a TAJ számának érvényesítése és TAJ kártyája átvétele érdekében a területileg illetékes kormányhivatalt, illetve járási hivatalt szükséges megkeresni személyesen, minden szükséges okmánnyal.

3. teendő

Ha a fentieket ellenőrizte és teljesítette, de továbbra is fennáll a problémaindítson ügyet a Q-tér Egyéb ügytípusában, melyben kérjük írja meg, hogy pontosan mikor és hol jelezték a TAJ-szám érvénytelenségét. 

 

5. Mit tegyek, ha lejár a TAJ-kártyám érvényességi ideje?

Ebben az esetben, még a TAJ-kártya érvényességi ideje alatt igényeljen egy új TAJ-kártyát a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán (ehhez szüksége lesz hallgatói jogviszony-igazolásra is, ezt a Quaestura Irodától kérheti). 
Az új TAJ-kártyát igényelheti Irodánkon keresztül is az alábbi ügytípusban. Az igényléshez az ügytípusnál felsorolt dokumentumok szükségesek.

 

6. Mi a teendő a TAJ-kártya megrongálódása, elvesztése esetén?

Ebben az esetben a NEAK oldalán leírt lépéseknek megfelelően járjon el.

 

© 2010-2023 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda