Magyar zászló magyar    British flag english
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

TAJ-szám GyIK

Tartalomjegyzék

1. Kik jogosultak az egyetemi hallgatók közül az egészségbiztosításra?

2. Hogyan kell TAJ-számot és TAJ-kártyát igénylelni?

3. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy érvényes-e a TAJ-számom?

4. Érvénytelen TAJ-szám esetén mi a teendő?

5. Mit tegyek, ha lejár a TAJ-kártyám érvényességi ideje?

6. Mi a teendő a TAJ-kártya megrongálódása, elvesztése esetén?

 

 

1. Kik jogosultak az egyetemi hallgatók közül az egészségbiztosításra?

A Tbj. 16. § (1) bekezdés i) pontja, a 16. § (3) bekezdése, valamint a 4. § u) és j) pontja és a Felsőoktatási Információs Rendszerben szereplő adatok alapján az alábbi meghatározás szerint kiválasztott hallgatók számítanak az egészségbiztosításra jogosultaknak:
 

Amennyiben a hallgatónak van nappali munkarendű felsőoktatási képzése, és
"BELFÖLDI" (Tbj. 4. § u) pont), ha

 • van magyar állampolgársága, és a lakóhelye magyarországi,

  vagy

 • menekült tartózkodási jogcímű, és van magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye,

  vagy

 • oltalmazott tartózkodási jogcímű, és van magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye


"KÜLFÖLDI" (Tbj. 4. § j) pont), ha a személy nem "belföldi"

 • állampolgársága magyar vagy külföldi, de a lakóhelye nem magyarországi, és a tartózkodási helye magyarországi, és a képzési időszakaiban az alábbiak valamelyike érvényes rá*:
  • A1 - miniszteri ösztöndíjas - évi 10 havi vagy 12 havi vagy a részképzés idejére ellátásban részesülő Európán kívüli állampolgár
  • A2 - miniszteri ösztöndíjas - évi 10 havi vagy a részképzés idejére ellátásban részesülő európai állampolgár
  • A3 - miniszteri ösztöndíjas - évi 10 havi vagy 12 havi vagy a részképzés idejére ellátásban részesülő határon túli magyar állampolgár
  • FA - FAO ösztöndíj
  • KF - "Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak" kormányösztöndíjban részesülő külföldi állampolgár
  • P - Stipendium Hungaricum Ösztöndíjban részesülő külföldi hallgató
  • N - nemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató külföldi állampolgár
  • V - viszonosság esetében külföldi államok kiküldötteinek gyermekeként tanulmányokat folytató külföldi állampolgár
  • S1 - a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy közszolgálati ösztöndíjas képzésben részt vevő nem magyar állampolgár, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik (a Tbj. 16. § (1) bekezdés i) pontjának 2012. szeptember 1-jétől 2013. június 30-áig hatályos állapota szerint)
  • S2 - a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott, magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy közszolgálati ösztöndíjas képzésben részt vevő személy, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik (a Tbj. 16. § (1) bekezdés i) pontjának 2013. július 1-jétől hatályos állapota szerint)


Kiegészítő információk:
Az ellátásra jogosultakról szóló leírás. 
Az EGT állampolgároknak járó egészségbiztosítási kártyáról.
További tájékoztatást a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) ügyfélszolgálata tud adni.

Ha nem jogosult a fentiek alapján, és nem fizeti munkáltató a társadalombiztosítást, úgy a NAV-val kötött megállapodás alapján 7710 ft/hó díjat kell fizetni, hogy érvényes legyen a szám.

 

2. Hogyan kell TAJ-számot és TAJ-kártyát igénylelni?

A TAJ kártya igényléséről a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő oldalán talál részletes információt. 

 

1. Külföldi hallgatóink (pl.: Stipendium Hungaricum ösztöndíjas, szomszédos országbeli) személyesen az ügyfélszolgálatainkon, továbbá honlapunkon keresztül is igényelhetik TAJ-kártyájukat, az alábbi ügytípusban.

Az igényléshez szükséges behozni a szükséges okmányok fénymásolatát vagy ha online igényel, feltölteni a következő dokumentumok szkennelt v. fényképezett másolatát.
Kérjük, hogy a másolatokra írja rá/csatolja az alábbi kiegészítést: "A másolat készítéséhez hozzájárulok, a TAJ-kártya kiadásához az felhasználható.", majd írja alá.

TAJ-kártya igénylőlap

meghatalmazás, amiben meghatalmazza a Quaestura Irodát, hogy az ügyében eljárjon

- útlevél személyes adatokat tartalmazó lapja, (passport)

- tartózkodási engedély mindkét oldala (residence permit),

- szállásbejelentő mindkét oldala (accommodation reporting form for third country nationals).

- Tempus Közalapítvány igazolása az elnyert ösztöndíjról

- EGT állampolgároknak:a fentieken túl E104-es nyomtatvány (egy hónapnál nem régebbi)+regisztrációs igazolás+lakcímigazoló kártya. A Tbj. 39.§ (2) bekezdése alapján azok az EGT állampolgárok, akik legalább egy éve magyar állandó lakóhellyel rendelkező személynek minősülnek, egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek. A fizetendő járulék összege havi 7.500.- Ft.

- Szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó, társadalombiztosításra jogosult személyek TAJ kártya igényléséhez az alábbi kell: E104-es nyomtatvány (egy hónapnál nem régebbi)+útlevél/személyi igazolvány (mind a magyar, mind a külföldi, ha van)+magyar lakcímet igazoló kártya

3. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy érvényes-e a TAJ-számom?

A TAJ-szám érvényességét ügyfélkapun keresztül ellenőrizheti. (Önmagában a szám nem jelent automatikusan fennálló jogosultságot.)
Ezen kívül az illetékes járási hivatal ügyfélszolgálatán is meg tudják mondani, hogy érvényes-e már a TAJ szám, továbbá a gyógyszertárak is tudják ellenőrizni. 
Fontos: mielőtt orvoshoz menne, érdemes ellenőriznie a TAJ-száma érvényességét, hogy ne a helyszínen merüljön fel a probléma.

 

4. Érvénytelen TAJ-szám esetén mi a teendő?

1. teendő

Ellenőrizze, hogy minden szükséges adat szerepel-e a neptunban:

 •  TAJ szám
 •  állampolgárság(ok)
 •  lakcímkártyán szereplő címek (lakóhely, tartózkodási cím)
 •  szálláshely-igazolón szereplő cím (neptunban tartózkodási címként)
 •  személyi okmányok
 •  külföldi finanszírozás megfelelően van-e beállítva (ez a Neptun/Tanulmányok/Féléves adatok/ Félév választás után 'Bővebb információk' fül alatt látható; vagy ha nem találja, a Quaestura Irodától tudja megérdeklődni)
 1. ha magyar állampolgárként jogosult, úgy nincs beállítva külföldi finanszírozás
 2. ha szomszédos országbeliként jogosult, úgy szükséges beállítani a z esetének megfelelő külföldi finanszírozási kategóriát (ld. 1. pont - "KÜLFÖLDI" (Tbj. 4. § j) pont), ha a személy nem "belföldi")

2. teendő

Ha minden adat helyesen szerepel a Neptunban, és az alábbiak igazak Önre:

 • a szükséges adatai már legalább két hete rögzítésre kerültek a Neptunban, és
 • külföldi jogosultként, személyesen igényelte a TAJ számát a kormányhivatalban, VAGY
 • szünetelt a TAJ jogosultsága, a TAJ szám nem válik automatikusan érvényessé az egészségbiztosítási szerv nyilvántartásában.

Ebben az esetben a feladat: a TAJ számának érvényesítése és TAJ kártyája átvétele érdekében a területileg illetékes kormányhivatalt, illetve járási hivatalt szükséges megkeresni személyesen, minden szükséges okmánnyal.

3. teendő

Ha a fentieket ellenőrizte és teljesítette, de továbbra is fennáll a problémaindítson ügyet a Q-tér Egyéb ügytípusában, melyben kérjük írja meg, hogy pontosan mikor és hol jelezték a TAJ-szám érvénytelenségét. 

 

5. Mit tegyek, ha lejár a TAJ-kártyám érvényességi ideje?

Ebben az esetben, még a TAJ-kártya érvényességi ideje alatt igényeljen egy új TAJ-kártyát a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán (ehhez kell: hallgatói jogviszony-igazolás és egy meghatalmazás az Egyetemtől - ezeket a Quaestura Irodától kérheti). 
Igényelheti Irodánkon keresztül is személyesen,  vagy az alábbi ügytípusban. Az igényléshez az ügytípusnál felsorolt dokumentumok szükségesek.

 

6. Mi a teendő a TAJ-kártya megrongálódása, elvesztése esetén?

Ebben az esetben a NEAK oldalán leírt lépéseknek megfelelően járjon el.

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv
Európai Unió
© 2010-2017 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda