Magyar zászló magyar    British flag english
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

Adategyeztetés GyIK

1.) Milyen, a Neptunban szereplő adatokat változtathatok meg saját magam?

A Neptunba belépve módosíthatja levelezési címét, e-mail címét és mobiltelefonszámát a Saját adatok / Elérhetőségek menüpontban, bankszámlaszámát pedig a Pénzügyek / Beállítások menüpont Számlaszámok-fülén. Tanulmányi adatait csak az illetékes Tanulmányi Hivatal javíthatja.

 

2.) Milyen adatokat tudok a Quaestura Irodában személyes ügyintézés során megváltoztatni?

2011. február 10.-től már nem áll módunkban adatait a személyes ügyfélszolgálaton módosítani. Kérjük, hogy amennyiben személyes adatait módosítani szeretné, melyeket Ön a Neptunban nem tud megváltoztatni, kérje ezt a Q-tér honlapon az Elektronikus Ügyintézés keretében.

 

3.) Milyen adatokat tudok a Tanulmányi Hivatalban megváltoztatni?

Tanulmányi, illetve személyes adatait.
 

4.) Milyen adatokat tudok a honlapra belépve, elektronikus ügyintézés során megváltoztatni?

Név, Születési név, Születési hely, Születési idő, Állampolgárság, Édesanyja születési neve, Nem, Személyi igazolvány szám, Állandó lakcím, Adóazonosító jel, TAJ szám (kizárólag az Országos Egészségbiztosítási Pénztár /OEP/ által kiállított TAJ-kártyán szereplő magyar TAJ-szám), Útlevélszám, Tartózkodási engedély.

 

5.) Milyen dokumentumok másolatát kell feltöltenem, hogy az elektronikus ügyintézés során a Quaestura Iroda az adataimban a kért változtatást végrehajtsa?

- Név, Születési név, Születési hely, Születési idő, Nem, Személyi igazolvány szám, Édesanyja születési neve : az adatokat tartalmazó Személyazonosító Igazolvány (magyar állampolgárok ) vagy Útlevél (külföldi és magyar állampolgárok) jól azonosítható, színes elektronikus másolata (scannelt kép vagy fotó).

- Állampolgárság: Személyazonosító Igazolvány (magyar állampolgárok ), Útlevél (külföldi és magyar állampolgárok) jól azonosítható, színes elektronikus másolata (scannelt kép vagy fotó).

- Állandó lakcím: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány jól azonosítható, színes elektronikus másolata (scannelt kép vagy fotó).

- Adóazonosító jel: az APEH által kiadott adóigazolvány jól azonosítható, színes elektronikus másolata (scannelt kép vagy fotó).

- TAJ szám: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által kiállított, Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó Igazoló lap jól azonosítható, színes elektronikus másolata (scannelt kép vagy fotó).

- Útlevélszám: az útlevél jól azonosítható, színes elektronikus másolata (scannelt kép vagy fotó).

- Tartózkodási engedély: a tartózkodási engedély jól azonosítható, színes elektronikus másolata (scannelt kép vagy fotó).

 

6.) Milyen gyorsan változtatja meg a Quaestura Iroda az adataimat?

Amennyiben mindent helyesen töltött ki, valamint a megfelelő dokumentum olvasható és felismerhető elektronikus másolatát töltötte fel, úgy

legkésőbb a bejelentést követő 5. munkanapon megtörténik az adatváltoztatás.

 

7.) Amennyiben módosíttatom itt a nevemet, akkor a Tanulmányi Hivatalt is tájékoztatnom kell erről?

Igen.

 

8.) Honnan fogom tudni, hogy válaszoltak az ügyemre / elvégezték a bejelentésemben kért adatváltoztatást stb.?
A qter automatikus üzenetet küld önnek az ügye lezárásakor a Neptunban rögzített publikus e-mail címére.

 

9.) Azt látom, hogy a bejelentett ügyem lezárt státuszú, de szerintem nem vagy rosszul lett végrehajtva a módosítás. Mit csináljak?

Először is ellenőrizze a NEPTUN-ban az adatokat, mert itt a Q-térben, a bejelentett ügynél adatainak a bejelentéskori állapota látszódik. Amennyiben a módosítás valamiért nem volt lehetséges, úgy az ügyhöz hozzáfűzött üzenetben tájékoztatjuk erről. Amennyiben a továbbiakban is hibásnak találja az ügyintézést, úgy az eredeti ügyhöz füzze hozzá a véleményét és ismét jeletse be az.

 

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv
Európai Unió
© 2010-2017 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda