Magyar zászlómagyar    British flagenglish
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

GyIK Neptun hallgatóknak

1. Megajánlott jegy

1. Megajánlott jegy

A Neptunban az alábbiak szerint van lehetőség a megajánlott jegyek kezelésére.

A megajánlott vizsgajegyet az oktatók az őszi félévben november 1-től, a tavaszi félévben április 1-től a vizsgaidőszak második hetének első napjáig jegyezhetik be a tanulmányi rendszerbe.

A hallgató legkésőbb a vizsgaidőszak második hetének végéig jelölheti be a tanulmányi rendszerben a megajánlott vizsgajegy elfogadását, vagy elutasítását.
Megajánlott jegy elfogadása csak akkor lehetséges, ha nincs érvényes vizsgajelentkezés.

A határidőig el nem fogadott megajánlott vizsgajegy elutasítottként kerül figyelembe vételre.

A megajánlott jegy tanulmányi rendszerben való rögzítése után a hallgató az adott tárgyból addig nem jelentkezhet vizsgára, amíg azt el nem utasítja. A megajánlott jegy elfogadás esetén a vizsgajelentkezés tiltott marad a tárgyból, az elfogadott megajánlott jegy vizsgán nem javítható.

Ha a hallgató a megajánlott jegy elfogadása előtt érvényes vizsgajegyet szerez, akkor a megajánlott vizsgajegy elutasítottként kerül figyelembe vételre.

Megajánlott jegy elfogadása/elutasítása:

A megajánlott jegy beírásáról a hallgató Neptun üzenetben értesül.

Az elfogadás/elutasítás a hallgatói weben a Tárgyak / Megajánlott jegyek / "Jegy elfogadás" oszlop hivatkozására kattintás nyomán megjelenő ablakban történhet, a legördülő menü elfogadás vagy elutasítás kiválasztásával. A Mentés gomb megnyomása után változtatásra nincs mód!

© 2010-2021 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda