Magyar zászlómagyar    British flagenglish
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

GyIK Neptun hallgatóknak

1. Megajánlott jegy

2. Vizsga várólista

1. Megajánlott jegy

A Neptunban az alábbiak szerint van lehetőség a megajánlott jegyek kezelésére.

A megajánlott vizsgajegyet az oktatók az őszi félévben november 1-től, a tavaszi félévben április 1-től a vizsgaidőszak második hetének első napjáig jegyezhetik be a tanulmányi rendszerbe.

A hallgató legkésőbb a vizsgaidőszak második hetének végéig jelölheti be a tanulmányi rendszerben a megajánlott vizsgajegy elfogadását, vagy elutasítását.
Megajánlott jegy elfogadása csak akkor lehetséges, ha nincs érvényes vizsgajelentkezés.

A határidőig el nem fogadott megajánlott vizsgajegy elutasítottként kerül figyelembe vételre.

A megajánlott jegy tanulmányi rendszerben való rögzítése után a hallgató az adott tárgyból addig nem jelentkezhet vizsgára, amíg azt el nem utasítja. A megajánlott jegy elfogadás esetén a vizsgajelentkezés tiltott marad a tárgyból, az elfogadott megajánlott jegy vizsgán nem javítható.

Ha a hallgató a megajánlott jegy elfogadása előtt érvényes vizsgajegyet szerez, akkor a megajánlott vizsgajegy elutasítottként kerül figyelembe vételre.

Megajánlott jegy elfogadása/elutasítása:

A megajánlott jegy beírásáról a hallgató Neptun üzenetben értesül.

Az elfogadás/elutasítás a hallgatói weben a Tárgyak / Megajánlott jegyek / "Jegy elfogadás" oszlop hivatkozására kattintás nyomán megjelenő ablakban történhet, a legördülő menü elfogadás vagy elutasítás kiválasztásával. A Mentés gomb megnyomása után változtatásra nincs mód!

2. Vizsga várólista

A 2021/22/2 félév vizsgaidőszakától kezdve lehetőség van arra, hogy egy vizsga ún várólistával legyen meghirdetve.

A vizsga várólista azt jelenti, hogy a vizsga maximum létszám betelése után is jelentkezhetnek hallgatók a vizsgára, de ilyen esetben még nem nyernek jogosultságot a vizsgán való részvételre, csak egy listára kerülnek fel, ahonnan a vizsga megkezése előtt még a tényleges jelentkezők közé kerülhetnek, amennyiben felszabadul hely, azaz:
1. valaki más lejelentkezik, aki tényleges jelentkező volt,
2. a vizsga maxlétszáma megnövelésre került.

E két esetben a felszabaduló helyekre automatikusan bekerül(nek) hallgató(k) a várólista elejéről.


Figyelem!

  • Az ELTE szabályai szerint a vizsga kezdetét megelőző 24 órában a vizsgáról nem lehetséges lejelentkezni. A várólistáról való automatikus bekerülés azonban a vizsgát megelőző 24 órán belül is megtörténhet, a lejelentkezés ekkor sem lehetséges!
  • A várólista bevezetése előtt sem lehetett két (jövőbeli) vizsgaidőpontra jelentkezni ugyanazon tárgyból. Ez érvényes a várólistás vizsgaidőpontra is: várólistás jelentkezés mellett sem lehet másik időpontra jelentkezni ugyanabból a tárgyból.

Az, hogy egy vizsga várólistás-e, a vizsga Alapadatainál látható: amennyiben a Várólista értéke nagyobb nullánál, akkor várólistás vizsgáról van szó.

Jelentkezni a várólistás vizsgára ugyanúgy kell, mint bármely más vizsgára. Amennyiben már csak a várólistán volt hely, akkor a Neptun ezt az alábbi üzenettel jelzi vissza (ld piros keret):

A későbbiekben ha felszabadul hely a vizsgán és egy hallgató bekerül, akkor a Neptun erről üzenetben értesíti:

 

Azt, hogy aktuálisan a felvett vizsgákon való várólistás helyen van-e a hallgató, két helyen lehet viszontlátni:

1. Vizsgák / Felvett vizsgák képernyőn: a listában levő sor kék színű és a Beszámít oszlopban egy piros X látható várólistás jelentkezésnél.

2. Vizsga adatok / Kurzusok, jelentkezett hallgatók: Várólistás oszlop.

© 2010-2023 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda