Magyar zászlómagyar    British flagenglish
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

Rangsorolás szabályai

Rangsorolásos tárgyfelvétel

A rangsorolásos tárgyfelvétel az ÁJTK, BGGyK, BTK, IK, PPK, TÁTK, TÓK, TTK szervezeti egységek által meghirdetett kurzusokat érinti. A rangsorolásos tárgy- és kurzusfelvétel lényege, hogy a kurzusokra bekerülés független a jelentkezés idejétől, aki korábban jelentkezik, az nem tudja kiszorítani a később jelentkezőket. Minden kurzusfelvételhez egy rang (Rangsorpontszám 1) és egy mázli (Rangsorpontszám 2) nevű számot rendelünk (utóbbit egyenlő rangok esetére), melyek alapján rendezzük a jelentkezéseket. Íly módon a kurzusokon túljelentkezés jöhet létre, a vágás során az alábbi szempontrendszer alapján jelentkezések törlődnek. A vágást követően mindig versenyjelentkezés van a maradék helyek feltöltésére.

Rangsor

A Hallgatói követelményrendszer 60. § az alábbi módon rendelkezik a rangsorolásról.

Amennyiben a karon az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben kurzusra jelentkező hallgatók között rangsorolás történik, a rangsorolás során a hallgatók az alábbi szempontrendszer szerint kapnak pontszámokat:

a) amennyiben a karon volt az adott félévben előzetes kurzusfelvétel, a szakos tanulmányaikat megkezdő hallgatók, valamint azok, akik a kurzust az előzetes kurzusfelvétel során fölvették, 100
b) az alábbi pontok közül az arra jogosult hallgatók azt kaphatják, amelyik a legmagasabb:
- azok a hallgatók, akiknek a kurzussal teljesíthető tanegység kötelező,
- azok a hallgatók, akiknek a kurzussal teljesíthető tanegység kötelezően választható,
- azok a hallgatók, akiknek a kurzussal teljesíthető tanegység nem kötelező, de az alapszak valamelyik szakirányán kötelező vagy kötelezően választható,

80
70
60
c) azok a hallgatók, akik a kurzust a mintaterv szerint kívánják fölvenni:
ÁJTK-s kurzuson 224/A. § alapján,
IK-s kurzuson 375. § alapján,
TTK-s kurzuson 538. § alapján,
egyébként,

50
20
50
10
d) esti vagy levelező tagozatos hallgatóknak (több szak együttes végzése esetén függetlenül attól, hogy melyik aktív szakjuk kurzusáról van szó), 20
e) minden hallgató annyi pont tízszeresét, amennyi aktív szakja van az Egyetemen (jelen pont alkalmazása során külön-külön
szaknak számítanak a kötött szakpáros és az osztatlan tanárképzés szakpárjai, illetve a tanári mesterszak moduljai),
 
f) a szak képzési idején belül lévő hallgató ötször annyi pontot, ahányadik félévében jár, max. 60
g) a szak képzési idejét túllépő hallgató a szak mintatantervéhez tartozó kurzus felvétele esetén, 65
h) a szak képzési idejét túllépő hallgató a szak mintatantervéhez nem tartozó kurzus felvétele esetén, 60
i) aktív honorácior státuszú hallgatók, 50
j) az a hallgató, aki a számára elérhető összes OMHV kérdőívet kitölti a véleményezési időszakban, 8
k) a regisztrált speciális szükségletű hallgatók. 1000

Ha a rangsorolás szerint a kurzusra több azonos pontszámmal rendelkező hallgató is bekerülne, és ez több mint a kurzusra megállapított létszámkeret, akkor az azonos pontszámú hallgatók között az Elektronikus Tanulmányi Rendszer az alábbi feltételek figyelembevételével hallgatónként egymástól függetlenül, "véletlen" számot (mázli) képezve sorrendet állít fel:

a) a szám kizárólag a hallgató Elektronikus Tanulmányi Rendszer által generált kódjától (neptunkód), a képzési időszaktól és a kurzus egyedi azonosítójától függhet,
b) ha a hallgató kijelentkezik egy kurzusról és később újra fölveszi, akkor ugyanazt a pontszámot kapja,
c) minden hallgatónak a véletlen számok által kialakult sorrendben elfoglalt helyének várható értéke azonos legyen.

Ha a technikai feltételek adottak, a kurzus meghirdetője a kurzusfelvételi időszak alatt az eredeti létszámot növelheti.
Ha a kurzus meghirdetője a kurzust felvevők számára sajátos szakmai követelményeket állapít meg, a TO közreműködésével köteles a félév harmadik napjáig az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben véglegesíteni, hogy a jelentkezők közül kik nyertek felvételt a kurzusra. A névsorban nem szerepelhet a kurzus maximális létszámánál több hallgató.
A hallgató csoportja számára előzetesen meghirdetett kurzusra történő jelentkezés esetén a hallgató a rangsorolástól függetlenül bekerül.

Tippek hallgatóknak

  • A vágás előtt fél-egy nappal nézze meg a felvett kurzusok listájában (Tárgyak/Felvett kurzusok menüpont), melyik jelentkezésével hogyan áll! Lehet, még a vágás előtt célszerű átterveznie az órarendjét.
  • A tárgy- és kurzusfelvételek törléséről minden érintett üzenetet kap. Ellenőrizze rendszeresen Neptun üzeneteit!
  • Gondoskodjon aktuális, rendszeresen olvasott e-mail cím megadásáról (Saját adatok/Elérhetőségek menü), hogy ne maradjon le a rendszerben történt műveletekről, a tanulmányi osztályok üzeneteiről.
© 2010-2023 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda