Magyar zászló magyar    British flag english
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés

Neptun bevezetés

2012-11-15

2012-11-15-én reggel elindult a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer az ELTE-n. Ez az oldal a legfontosabb tudnivalókat foglalja össze; folyamatos bővítés alatt áll, így érdemes rendszeresen meglátogatni.


Neptun elérése

Az ELTE-n a Neptunt a https://neptun.elte.hu oldalról lehet elérni.

Neptun kód és a belépéshez szükséges jelszó

Az egyetemi ügyintézésben az EHA kódot Neptun kód váltja fel. A Neptun kód az EHA kódhoz hasonlóan egy személyhez rendelt, Egyetemünkre nézve egyedi azonosító, 6 karakterből - az angol ABC betűiből és számjegyekből - áll. A Neptun hozzáférés menüpont alatt elérhető az a felület, amely tájékoztat a Neptun kódról, valamint ahol létrehozható a kezdeti Neptun jelszó. A felület használatára 2013-03-31-ig lesz lehetőség.

Elfelejtett jelszó

Az a hallgató vagy oktató, aki nem tud belépni, új jelszót személyesen kaphat a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában.

Azok a hallgatók (csak hallgatók, oktatókra vagy egyéb dolgozókra ez a bekezdés nem vonatkozik), akiknek van e-mail címük a Neptunban, e-mailben is igényelhetnek új jelszót. A Neptunban rögzített e-mail címről kell levelet írniuk, melynek tárgya: "Neptun azonosító igénylése <a hallgató saját Neptun kódja>", címzettje pedig quaestura@quaestura.elte.hu. A jelszót a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda készíti el és postázza a Neptunban nyilvántartott levelezési címre, ami az igénylést követő 5-8. munkanapon érkezik meg az igénylőhöz. Az átvételi elismervényt az átvételt követő 8 napon belül postán vissza kell küldeni az Irodába, ellenkező esetben a Neptun hozzáférés letiltásra kerül.

Ez a pont vonatkozik azokra is, akik egészen biztosak benne, jó jelszót adnak meg, mégis "Hibás jelszó vagy azonosító!" hibaüzenetet kapnak

Neptun használatát bemutató e-learning tananyag

Hallgatói és oktatói e-learning tananyag válik elérhetővé a www.eleed.net/go/elte címen. Az ETR leállása és a Neptun indulása közötti két hét (köztes időszak) remek lehetőséget kínál a tananyag elsajátítására. A hozzáféréshez Neptun kód, és az előző bekezdés szerint elkészített jelszó szükséges.

Helpdesk

Az átállást követő hetekben az oktatók az oktatohelp@rekthiv.elte.hu e-mail címen közvetlenül egy egyetemi szintű helpdesk-hez fordulhatnak a Neptun használatával kapcsolatos kérdésekkel.

Az átállást követő hetekben a hallgatók a kari HÖK irodákhoz fordulhatnak a Neptun használatával kapcsolatos kérdéseikkel.

Az adminisztrációban dolgozók az egyes karokon - korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően - kaphatnak segítséget.

e-learning.elte.hu

Az átállással a Moodle a tanulmányi rendszerektől függetlenné válik, az aktuális félévre létrehozott tanagyagok változatlanul elérhetők lesznek.

Diákigazolvány

Igazolás

A diákigazolványt - annak elkészültéig - helyettesítő igazolás kiállítása folyamatos.

Igénylés

A diákigazolvány igénylések a Q-térben folyamatosan rögzíthetők. Azoknak az igényléseknek az átfutási ideje, amelyeket nem tudtunk 2012-10-28-ig a hivatalok felé továbbítani, a szokásosnál hosszabb lesz.

Matrica

A diákigazolványok matricázása folyamatos.

Hallgatói jogviszony-igazolás

Hallgatói jogviszony-igazolás kiállítása a szokott rendben zajlik.

Pénzügyek (be- és kifizetések)

Befizetések

2012-11-15-től a tartozások rendezésére kétféle módon van lehetőség:

  1. gyűjtőszámlán keresztül,
  2. számla ellenében történő átutalással.

Gyűjtőszámla

Az ELTE által kiírt tételeket (például utóvizsgadíj, szolgáltatási díj, költségtérítés/önköltség) főszabály szerint gyűjtőszámlán keresztül lehet befizetni. A gyűjtőszámla az Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett alszámlája. A hallgatók erre utalják pénzüket, növelve ezzel saját egyenlegüket, amelyből teljesíthetik az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségeiket.

Befizetés a gyűjtőszámlára

Gyűjtőszámlára befizetni pénzt átutalással lehet. Annak érdekében, hogy a befizetés egyértelműen azonosítható legyen és megérkezzen az alszámlára, az alábbi adatok helyes megadása szükséges (a <Neptun kód> helyére a saját egyedi azonosítót kell írni!)

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kedvezményezett bankszámla száma: 10032000-01426201-01120008

Közlemény: NK-Neptun kód

- Fontos, hogy a közlemény az „NK- (tehát „en” „ká” „kötőjel”) három karakterrel kezdődjön!

- A „Neptun kód” helyére az Ön 6 karakterből álló Neptun kódját kell írni, amennyiben betűk is szerepelnek benne, azokat nagy betűvel adja meg! Összeg: az átutalni kívánt összeg

Összeg: az átutalni kívánt összeg

Ha a bankban személyesen szeretné befizetni a személyes egyenlegére a kívánt összeget, akkor is a fenti adatokat adja meg!

Kiírt tételek rendezés

A Neptun „Pénzügyek” menüpontjában a „Befizetés” fül alatt megtekintheti fizetési kötelezettségeit. A „Befizetendő kiírt tételek” összesítő listában megjelenő sorok a kiírt tételek nevét és típusát tartalmazzák.

A „Státusz” mező mutatja az adott tétel aktuális állapotát. Ez lehet

  • „Aktív”, ha a tétel még befizetésre vár vagy
  • „Teljesített”, ha pénzügyileg rendezett

Figyelem! A 2012-10-29 – 2012-11-15 között - tehát még a Neptun indulása előtt - befizetett kiírások státusza egyelőre „Aktív”, abban az esetben is, ha a befizetést már elindította! A kiírt tartozás rendezését csak abban az esetben indítsa meg, ha az adott tétel befizetését korábban még nem kezdeményezte!

Teljesítetlen (vagyis aktív) kiírás befizetéséhez pipálja be a teljesítendő tétel mellett található „Befizet” jelölőnégyzetet, majd kattintson a „Tovább” gombra, ezután a megjelenő felületen válassza a „Befizet” gombot.

Átutalás

A kiírt tételt közvetlenül átutalással csak akkor lehet teljesíteni, ha arról korábban számla készült. Az átállás idején leadott, hitelesített számlakérő nyilatkozatok alapján a gazdasági hivatalok elkészítik a kért számlákat. A számlakérő nyilatkozatok Neptunban történő létrehozásáig, ideiglenesen, az innen letölthető, kinyomtatott és hitelesített dokumentum visszaküldésével igényelhető számla.

Hallgatói nyilatkozatok

A Neptunban kétféle pénzügyi vonatkozású hallgatói nyilatkozat tehető.

Az egyik az automatikus elektronikus számlázáshoz szükséges, a beállítás a Neptun „Pénzügyek” menüpontjának „Beállítások” almenüjében az E-számla fülön ellenőrizhető. A rendszer indulásakor alapértelmezettként az elfogadás került beállításra, melyen a hallgató változtathat ezen a felületen. Ellenkező esetben a beállítás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezésnek minősül.

A rendszer által ajánlott kényelmi szolgáltatás, hogy a hallgató egyetlen nyilatkozattal engedélyezheti egyenlegének terhére a lejárt tartozások gyűjtőszámláról való teljesítését. Az engedélyt erre a Neptun „Pénzügyek” menüpontjának „Beállítások” almenüjében az Automatikus teljesítés fülön lehet megadni. Ezt három okból is javasoljuk:

  • egyrészt nem szükséges a webes felületen külön kikeresni és teljesíteni a kiírt tételeket,
  • másrészt elkerülhető, hogy a lejárt tartozások ott maradjanak és akadályozzák a webes funkciók használatában,
  • harmadrészt elkerülhető a késedelmi díjak kivetése az időben történő teljesítéssel.

Vizsgajelentkezés kezdete

A vizsgajelentkezés kezdete megtekinthető a tanügyi időrendben.

Új Magyarország Fejlesztési Terv
Európai Unió
© 2010-2013 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda