Magyar zászló magyar    British flag english
Belépés
Neptun hozzáféréssel
 
 
Belépés
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság közleménye

TÁJÉKOZTATÓ árvaellátásban részesülő, felsőfokú oktatásban részt vevő személyek részére

A magyarországi felsőoktatási intézményben nappali képzésen tanulmányokat folytató, árvaellátásban részesülő személyek tanulmányainak rendszeres időközönkénti igazolásához a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (továbbiakban: NYUFIG) 2020 márciusában küldte ki ügyfelei részére azt a formanyomtatványt, mely a 2019/2020-as tanév második félévi tanulmányok igazolására szolgál.

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelettel a veszélyhelyzet miatt bevezetett intézkedések előírják, hogy ha a megállapított nyugellátás további folyósítása rendszeres időközönként jelentkező feltétel igazolásán alapul, akkor a feltételt a veszélyhelyzet fennállásáig nem kell igazolni, és az igazolás elmulasztása miatt a nyugellátás folyósítása – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet hatályvesztését követő 30. napig – nem függeszthető fel.

Fentiek alapján tehát a 2019/2020-as tanév második félévi, felsőfokú tanulmányok igazolására szolgáló igazolások visszaküldésének elmaradása miatt az érintettek árvaellátásának folyósítása nem kerül felfüggesztésre. (A veszélyhelyzet visszavonása után kérjük, szíveskedjék az eredeti igazolást címünkre postázni: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1820 Budapest!)

Felhívjuk azonban ügyfeleink szíves figyelmét bejelentési kötelezettségükre. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 97. § (5) bekezdése alapján az árvaellátásban részesülő személy 15 napon belül köteles bejelenteni a NYUFIG-nak, ha tanulmányait befejezi, megszakítja, a hallgatói jogviszonyát szünetelteti, vagy másik oktatási intézménybe átiratkozik, illetve minden olyan egyéb tényt, adatot, körülményt, mely az árvaellátásra jogosultságát vagy annak folyósítását érinti.

 

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Radácsi Judit, 2020-04-14 8:552020-08-31 23:59
Vissza
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Európai Unió
© 2010-2017 Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda